Bestuur

Het Bestuur van Stichting MS Research

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle beleidsmatige en operationele zaken. Het vergadert gemiddeld zes keer per jaar en bestaat uit:


https://msresearch.nl/sites/msresearch.nl/files/images/Renate%20004.jpg Mw. mr. W. Heijbroek-de Clercq, voorzitter
 

https://msresearch.nl/sites/msresearch.nl/files/images/MarliesJansen.jpg Mw. dr. M.L.E.A. Jansen-Landheer, vice-voorzitter
 

https://msresearch.nl/sites/msresearch.nl/files/images/Van%20Tets.jpg Jhr. drs. G.G.W. van Tets van Goudriaan, penningmeester
 

https://msresearch.nl/sites/msresearch.nl/files/images/Renate%20016.jpg Prof. dr. F. Koning, lid 

 

https://msresearch.nl/sites/msresearch.nl/files/images/Renate%20013.jpg S. Werkendam, lid

Fotografie: Renate Beense