De Nederlandse Hersenbank voor MS

Bij de Nederlandse Hersenbank voor MS (NHB-MS) kan men zich bij leven registeren als hersendonor. Men kiest er dan voor om na overlijden de hersenen te doneren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Het verkregen hersenweefsel wordt anoniem uitgegeven aan onderzoekers in Nederland en in het buitenland voor MS onderzoek. Dit betekent dat het weefsel wordt geanonimiseerd, de gegevens van de donor zijn hierdoor niet meer te herleiden. Het doel is om meer inzicht te verkrijgen in de oorzaak van MS en het ontwikkelen van betere behandelmethodes.

Alle hersendonaties via de NHB vinden plaats in het Amsterdam UMC locatie VUmc.  Doordat men zich bij leven registreert, de hersenbank dag- en nacht bereikbaar is en doordat Nederland een klein land is, kan de hersendonatie snel na het overlijden plaatsvinden.

In geval van MS worden de hersenen na het overlijden eerst met MRI gescand, zodat de MRI-beelden kunnen worden vergeleken met microscopische beelden en MS-afwijkingen die niet met het blote oog zichtbaar zijn toch worden uitgenomen.

Door de korte tijd tussen het overlijden en het uitnemen van de hersenen is het uitgenomen hersenweefsel van hoge kwaliteit. Dit is van grote waarde voor de onderzoekers omdat het hierdoor mogelijk is om veranderingen in eiwitten en genen bij MS te meten.

Nadat de hersendonatie heeft plaatsgevonden worden ook de medische gegevens opgevraagd bij de behandelend artsen. Op basis van deze medische gegevens en de microscopische bevindingen stelt de neuropatholoog een Engelstalig rapport op met de einddiagnose, bestemd voor onderzoekers. In sommige gevallen blijkt de einddiagnose anders te zijn dan de diagnose die bij leven is gesteld. De behandelend arts ontvangt het rapport voorzien van een in het Nederlands vertaalde conclusie. Indien de donor hiervoor toestemming heeft gegeven, kan de behandelend arts het rapport bespreken met de nabestaanden.

 

Dr. Inge Huitinga, directeur MS Hersenbank

 

Meer informatie over de hersenbank vindt u op: www.hersenbank.nl/nhb-ms

 

Programma

Stichting MS Research steunt de Hersenbank voor MS sinds 1990 structureel. Eind 2018 hebben wij een nieuwe programmasubsidie toegekend. Met de subsidie van € 530.000 kan de waardevolle collectie van de Hersenbank voor MS verder worden uitgebreid en wordt nog meer MS-onderzoek mogelijk gemaakt.

Lees meer over het laatste programma.