Leidt schade aan hersenweefsel tot meer schade?

Belang

Het is momenteel nog niet bekend of en hoe in MS de (ontstekings)schade in de hersenen is gerelateerd aan de hersenkrimp die ook optreedt. Deze kennis is nodig om te bepalen of medicatie die zich momenteel richt op (ontstekings)schade het oorspronkelijke probleem bij MS aanpakt, of alleen bijkomende symptomen bestrijdt. 

Methode

Voor het onderzoek worden personen die recent - minder dan 5 jaar geleden - zijn gediagnosticeerd met relapsing remitting MS en gezonde vrijwilligers drie keer in twee jaar tijd uitgenodigd voor een uitgebreid MRI onderzoek, een neuropsychologisch en een lichamelijk onderzoek.

Verwacht resultaat

We verwachten met dit onderzoek de snelheid van de hersenkrimp over tijd te kunnen relateren aan de hoeveelheid (ontstekings)schade in het hersenweefsel. Tevens verwachten we hierbij te vinden wat voor effect deze soorten van schade hebben op het lichamelijk en cognitief functioneren van de patiënt.

Impact

Door antwoord te geven op de vraag welk effect de verschillende soorten schade op elkaar hebben, en hoe zij zich over de tijd ontwikkelen, hopen we betere aanknopingspunten te vinden voor medicatie of andere soorten therapie.

 

Dr. Ir. H. Vrenken en Dr. P.J.W. Pouwels (VUmc, Amsterdam) 14-876MS

€ 242.550,- voor 4 jaar, lopend in 2016