Meerjarige projecten

Subsidies voor meerjarige projecten hebben een looptijd van drie tot vier jaar en kunnen één keer per jaar aangevraagd worden door middel van een vooraanmelding. Bij positieve beoordeling wordt de aanvrager verzocht een volledige aanvraag in te schrijven.

Subsidiëring:

Maximaal € 265.000*
Duur:

4 jaar (promotieonderzoek)

3 jaar (postdocproject)

Beoordeling: Wetenschappelijke Raad & Externe referenten
Indiener: Projectleider (gepromoveerd)
Wanneer indienen:

Vooraanmeldingen:

  • Deadline aanvragen: September
  • Bericht over uitwerking: November

Volledige aanvragen:

  • Deadline aanvragen: Januari
  • Uitslag: Eind april 

* Subsidiebedrag voor meerjarige projecten toegekend na 1 september 2017.

Meer informatie over de huidige subsidieronde leest u hier

Vooraanmelding indienen

Een vooraanmelding voor een meerjarig project bestaat uit drie delen:

1. Aanvraagformulier (Word-document)

2. Aanvraagformulier getekende versie (scan of papieren exemplaar)

3. Appendix - Publiekssamenvatting (Word-document)

Alleen complete aanvragen ingediend voor de deadline komen in aanmerking voor subsidie. De getekende aanvraag (deel 2) dient uiterlijk 2 weken na de deadline in het bezit te zijn van Stichting MS Research.

 

Aanvragen voor klinisch patiëntgebonden onderzoek moeten worden ingediend middels het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

Formulieren en richtlijnen

Subsidierichtlijnen voor meerjarige projecten - versie 2018

Tabel vergoedingen voor personele kosten 2017 - versie najaar 2017

 

Beoordelingsprocedure - nieuw in 2017/2018

Alle vooraanmeldingen voor meerjarige subsidies (fundamenteel, translationeel en klinisch) worden ter beoordeling voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad en het ervaringsdeskundigenpanel. De ervaringsdeskundigen beoordelen de aanvraag op basis van de Nederlandse publiekssamenvatting (Appendix). Het oordeel van de ervaringsdeskundigen weegt mee in het oordeel van de Wetenschappelijke Raad. Bij een positieve beoordeling ontvangt de aanvrager een uitnodiging voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag. Uitgewerkte aanvragen worden beoordeeld door de externe referenten en de Wetenschappelijke Raad.