Over MS

Multiple sclerose (MS) is een chronische ziekte waarbij ontstekingen ontstaan in het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). Dit centrale zenuwstelsel kan bij MS bepaalde signalen niet goed verwerken, doordat de isolatielaag (myeline) rondom de zenuwen is aangetast. Dit kan diverse uitvalsverschijnselen geven: van krachtsverlies, blindheid en extreme moeheid tot geheugenproblemen.

Oorzaak van MS onbekend

Het is nog niet bekend hoe multiple sclerose precies ontstaat. Wel is duidelijk dat het afweersysteem een grote rol bij MS speelt. Bepaalde cellen van het afweersysteem breken het myeline rondom de zenuwen af. Helaas is nog niet bekend waaróm het afweersysteem myeline afbreekt. Onderzoekers denken dat een combinatie van erfelijke factoren en factoren uit de omgeving de kans op het krijgen van MS vergroten. Verder onderzoek is nodig om hier meer duidelijkheid over te krijgen. 

Ingrijpende ziekte, onzeker verloop

MS is een zeer ingrijpende ziekte, niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving. Naast de geleidelijke uitval van verschillende lichaamsfuncties brengt de diagnose MS ook veel onzekerheid met zich mee. Dit begint al vroeg in het ziekteproces bij het stellen van de diagnose. Dit is vaak moeilijk omdat de symptomen van MS per persoon erg verschillend zijn. Maar ook als de diagnose eenmaal gesteld is, blijft er veel onzekerheid over het beloop van de ziekte.

Doelen: onderzoek, voorlichting en zorg

Bij het ontstaan en ziekteverloop van MS spelen veel verschillende processen een rol. Wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om deze processen te begrijpen en om MS in de toekomst te kunnen behandelen of zelfs voorkomen. Stichting MS Research stimuleert en financiert onderzoek naar de oorzaken van en oplossingen voor (leven met) MS. Daarnaast informeert de Stichting over de wetenschappelijke, medische en maatschappelijke aspecten van (leven met) MS en werkt de Stichting aan een een betere zorg voor mensen met MS.

Geen subsidie, wel giften voor MS-onderzoek

Voor het financieren van deze projecten ontvangt de Stichting MS Research geen subsidie van de overheid. Zij is volledig aangewezen op particuliere giften.