Pilotprojecten

Vaak hebben onderzoekers goede ideeën en hypothesen die nog niet gebaseerd zijn op degelijk wetenschappelijk onderzoek. Dan kan een korte pilotstudie uitwijzen of een bepaald onderzoek de aangewezen weg is.

De mogelijkheid voor dit soort innovatief onderzoek wordt geboden door middel van een subsidie voor pilots van maximaal 1 jaar. Onderzoekers wordt gevraagd aan te geven wat de plannen voor de komende jaren zijn, indien de pilot inderdaad bruikbare resultaten oplevert.

Subsidiëring: Maximaal € 60.000*
Duur: Maximaal 12 maanden
Beoordeling: Wetenschappelijke Raad
Indiener: Projectleider (gepromoveerd, met vaste aanstelling)**
Wanneer indienen:

1 x per jaar (februari)

* Subsidiebedrag voor pilotprojecten toegekend na 1 september 2017.

** Alleen gepromoveerde onderzoekers kunnen een aanvraag indienen voor meerjarige projecten. De hoofdaanvrager dient een vaste aanstelling te hebben bij een onderzoeksinstituut en de toegekende subsidie kan niet worden aangewend voor het salaris van deze aanvrager.

 

Subsidierichtlijnen voor pilotprojecten versie 2018

Aanvraagformulier pilotprojecten - versie 2018

 

Subsidieaanvragen voor pilotprojecten kunnen alleen in de subsdieronde voorjaar 2018 ingediend worden! In de subsidieronde najaar 2018 worden geen subsidies voor pilotprojecten toegekend. 

 

Meer informatie over de huidige subsidieronde leest u hier