Programmasubsidies

Deze vierjarige subsidie is bedoeld voor MS centra verbonden aan Universitair Medische Centra. Vereist is een koppeling tussen het uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek en de patiëntenzorg.

 

Subsidiëring: 

Varieert per instituut

Duur:

4 jaar

Beoordeling:

Externe auditcommissie en Bestuur Stichting MS Research

 

Het MS centrum rapporteert jaarlijks over de voortgang van de programmasubsidie. Eenmaal per vier jaar vindt een visitatie plaats van de auditcommissie.