Resultaten

Stichting MS Research bestaat 37 jaar. Sinds haar oprichting in 1980, heeft zij meer dan 56 miljoen euro ingezameld en besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Dankzij de vele trouwe donateurs zijn 159 meerjarige projecten, 114 pilotprojecten, 6 fellowships en talrijke subsidies voor jonge onderzoekers mogelijk gemaakt. Daarnaast hebben de drie MS centra, en de MS Hersenbank een substantiële financiële ondersteuning ontvangen. De bijdrage die de Stichting hiermee levert, heeft een belangrijke impact op de kwaliteit en continuïteit van het MS-onderzoek in Nederland. MS onderzoek is binnen de academische centra verankerd door vaste aanstellingen voor MS-onderzoekers en verscheidene leerstoelen met het aandachtsgebied MS. Daarnaast is het aantal onderzoekers dat zich met MS bezighoudt in de afgelopen jaren flink gegroeid.

Belangrijke wetenschappelijke resultaten hebben ertoe geleid dat het MS onderzoek in Nederland internationaal een hoog aanzien heeft. Wetenschappers en artsen van Nederlandse onderzoeksinstituten werken nauw samen met toonaangevende onderzoeksgroepen in het buitenland. Mede dankzij Stichting MS Research is er in Nederland dus een behoorlijke onderzoekstraditie ontstaan. Eén van de resultaten daarvan is dat Nederlandse onderzoekers een prominente plaats innemen binnen het internationale MS-onderzoeksveld.