Subsidieronde najaar 2018

In de subsidieronde van het voorjaar 2019 kunnen aanvragen ingediend worden voor:

  1. Pilotprojecten
  2. Monique Blom-de Wagt Grant
  3. Werkbezoek in het buitenland

U kunt uw aanvraag voor deze subsidies digitaal indienen door het ingevulde aanvraagformulier (Word-document) te mailen naar onderzoek@msresearch.nl voor onderstaande deadline.

Daarnaast dient u (binnen een week na de deadline) een getekende versie van de aanvraag (scan of hard-copy) op te sturen naar onderzoek@msresearch.nl / Stichting MS Research - Onderzoek, Postbus 200, 2250 AE Voorschoten.

Deadline: 4 Februari 2019 - 12:00 uur 

Na ontvangst door Stichting MS Research wordt een projectnummer aan uw aanvraag toegekend. Voor vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekscoördinator (e-mail: onderzoek@msresearch.nl of telefonisch via 071 – 5600 508)

 

Alleen op uitnodiging: 

De deadline voor het indienen van Meerjarige projecten- volledige aanvraag en het MS-Fellowship - volledige aanvraag is 4 januari 2019 - 12:00 uur. 

 

Aanvullende informatie

Stichting MS Research stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor het financieren van twee meerjarige projecten en twee pilot projecten.

Middels een budget geoormerkt voor klinisch patientgebonden onderzoek financiert de Stichting alternerend een klinische meerjarig project (voorjaar 2020) of een klinisch pilot project (voorjaar 2019). 

 

Subsidie publiek-private samenwerking

Onderzoekers kunnen aanspraak maken op PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag) voor samenwerkingen tussen een onderzoeksinstituut en het bedrijfsleven middels onderstaande subsidie: 

Subsidie Publiek-Private Samenwerking 

Wij adviseren geïnteresseerden om vooraf contact op te nemen met de onderzoekscoördinator voor meer informatie over de mogelijkheden en de procedure van indienen (e-mail: onderzoek@msresearch.nl of telefonisch via 071 – 5600508).