Subsidieronde najaar 2018

In de subsidieronde van het najaar 2018 kunnen aanvragen ingediend worden voor:

  1. Meerjarige projecten - vooraanmelding
  2. Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs
  3. Subsidie MS-biobank eenmalig in 2018
  4. Monique Blom-de Wagt Grant
  5. Werkbezoek in het buitenland

U kunt uw aanvraag voor deze subsdie per e-mail (onderzoek@msresearch.nl) indienen voor onderstaande deadline.

Het ingevulde aanvraagformulier dient digitaal (Word-document) aangeleverd te worden. Daarnaast dient u een getekende versie van de aanvraag (scan of hard-copy) op te sturen naar onderzoek@msresearch.nl / Stichting MS Research - Onderzoek, Postbus 200, 2250 AE Voorschoten

Deadline: 31 Augustus 2018 - 12:00 uur 

Na ontvangst door Stichting MS Research wordt een projectnummer aan uw aanvraag toegekend. Voor vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekscoördinator (e-mail: onderzoek@msresearch.nl of telefonisch via 071 – 5600508)

 

Aanvullende informatie

Stichting MS Research stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor het financieren van twee meerjarige projecten en twee pilot projecten.

Middels een budget geoormerkt voor klinisch patientgebonden onderzoek financiert de Stichting alternerend een klinische meerjarig project (voorjaar 2020) of een klinisch pilot project (voorjaar 2019). 

 

Subsidie publiek-private samenwerking

Onderzoekers kunnen in 2018 wederom aanspraak maken op PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag) voor samenwerkingen tussen een onderzoeksinstituut en het bedrijfsleven middels onderstaande subsidies: 

  1. Programma Translationeel Onderzoek 2 - Bench to Bedside 2018
  2. Subsidie Publiek-Private Samenwerking 

Wij adviseren geïnteresseerden om vooraf contact op te nemen met de onderzoekscoördinator voor meer informatie over de mogelijkheden en de procedure van indienen (e-mail: onderzoek@msresearch.nl of telefonisch via 071 – 5600508).