Subsidieronde voorjaar 2018

Tijdens de subsidieronde van het voorjaar 2018 kunnen aanvragen ingediend worden voor:

  1. Pilot projecten
  2. Monique Blom-de Wagt Grant

Aanvragen dienen door middel van een elektronische word-file opgestuurd te worden (e-mail: onderzoek@msresearch.nl).

Daarnaast dient één papieren exemplaar voorzien van de benodigde handtekeningen ingezonden te worden naar Stichting MS Research, Postbus 200, 2250 AE Voorschoten, ter attentie van de onderzoekscoördinator.  

 

Deadline: 16 Februari 2018 - 12:00 uur 

 

Na ontvangst door Stichting MS Research wordt een projectnummer aan uw aanvraag toegekend. Voor vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekscoördinator (e-mail: onderzoek@msresearch.nl of telefonisch via 071 – 5600508).

 

In de subsidieronde voorjaar 2018 kunnen op uitnodiging uitgewerkte aanvragen voor meerjarige projecten ingediend worden. De deadline voor het indienen van de volledige aanvragen Meerjarige projecten is 9 Januari 2018 - 12:00 uur.

 

Aanvraagformulieren

Pilot projecten:

Aanvraagformulier pilotprojecten versie 2018

 

Monique Blom-de Wagt Grants:

Aanvraagformulier Monique Blom-de Wagt Grant - versie 2018

 

Algemeen

Tabel vergoedingen voor personele kosten 2017 - versie najaar 2017

 

Aanvullende informatie

De eerste subsidieronde van 2018 (voorjaar) staat open voor pilotaanvragen waarvan er twee kunnen worden gehonoreerd. In 2018 is tevens budget voor twee meerjarige projecten en één klinisch patiëntgebonden meerjarig project. Uitgewerkte aanvragen kunnen alleen op uitnodiging worden ingediend. 

In 2018 kunnen alleen in de voorjaarsronde aanvragen voor pilotprojecten ingediend worden.

 

Subsidie publiek-private samenwerking

Onderzoekers kunnen in 2018 wederom aanspraak maken op PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag) voor samenwerkingen tussen een onderzoeksinstituut en het bedrijfsleven.  

Lees hier meer over de subsidie publiek-private samenwerking.

Wij adviseren geïnteresseerden om vooraf contact op te nemen met de onderzoekscoördinator voor meer informatie over de mogelijkheden en de procedure van indienen (e-mail: onderzoek@msresearch.nl of telefonisch via 071 – 5600508).