Verschillen tussen eigenschappen van gliacellen in de hersenen van mensen met MS

Belang

Er is een grote behoefte aan nieuwe therapieën gericht op het beperken van de schade die ontstaat door laesies in de hersenen van mensen met MS. Om dit soort medicijnen te ontwikkelen, is het belangrijk te begrijpen hoe verschillende soorten laesies ontstaan. Laesies in de witte stof en in de grijze stof verschillen van elkaar, waarom is niet geheel duidelijk. In het huidige project zal worden gezocht naar de oorzaak van deze verschillen en de rol die verschillende soorten ondersteunende hersencellen (gliacellen) hierin spelen.

Methode

Gliacellen afkomstig uit respectievelijk ‘witte stof’ en ‘grijze stof’ worden in het onderzoek met elkaar vergeleken. Eerst bepalen we welke genen ‘aan’ en ‘uit’ staan in deze cellen. Vervolgens onderzoeken we of de cellen uit beide hersengebieden anders reageren op signalen van buitenaf, zoals stoffen die vrij komen bij ontsteking.

Verwacht resultaat

Het onderzoek biedt inzicht in de moleculaire en mechanistische verschillen tussen de ondersteunende hersencellen in de witte en grijze stof. Deze kennis kan helpen verklaren waarom het ziekteproces in beide hersengebieden anders verloopt.

Impact

De resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting meer duidelijkheid geven over het ziektebeloop van MS en mogelijk aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen gericht op de tweede progressieve fase van MS.

 

Dr. A.D. van Dam (VUmc, Amsterdam) en Prof. E. Boddeke (UMCG, Groningen) 15-904MS

€ 249.170,- voor 4 jaar, toegekend in 2016