MS Centrum Amsterdam

Het centrum

Het MS Centrum Amsterdam is een internationaal toonaangevend kenniscentrum waar hoogwaardig onderzoek, topzorg voor patiënten en opleiding van talenten centraal staan. Het kenniscentrum genereert wetenschappelijk betrouwbare kennis over MS en deelt deze met professionals en patiënten. Uiteindelijk leidt dit tot een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS.
 

Het team van VUmc MS Centrum Amsterdam

 

Samen verder

Bij verschillende afdelingen binnen het Amsterdam UMC locatie VUmc wordt onderzoek gedaan naar MS. De samenwerking tussen de verschillende vakgebieden is één van de sterke punten van het MS Centrum Amsterdam. Samen werken de afdelingen aan het verbeteren van de diagnostische mogelijkheden voor het vaststellen en typeren van MS en aan het zoeken naar effectievere behandelingen. Daarnaast werken ze aan het ontrafelen van factoren die bijdragen aan de ziekte. 

 

Onderzoek 

Het MS Centrum Amsterdam is in 1998 opgericht met steun van Stichting MS Research. Een substantieel deel van het wetenschappelijk onderzoek binnen het centrum wordt financieel ondersteund door de Stichting. Ofwel via structurele steun aan het centrum -de zogeheten programmasubsidies-, ofwel via de subsidies voor individuele onderzoeksprojecten.

Lees meer over het onderzoek mogelijk gemaakt met de huidige en tevens vijfde programmasubsidie

 

In het magazine VOZ, december 2015, waren prof.dr. Scheltens en prof.dr. Uitdehaag in gesprek over "Bevlogenheid bij het werken voor mensen met MS". Klik hier voor het magazine. Het artikel vindt u op pagina 30. Ook dr. Hanneke Hulst gaf haar visie op dit onderwerp. Dit interview vindt u op pagina 45.

 

Meer informatie over het centrum vindt u opwww.mscentrumamsterdam.nl