Wat doet MS Research

Resultaat en vorderingen rondom multiple sclerose

We weten nog niet wat MS veroorzaakt. Maar door de investering in wetenschappelijk onderzoek:

 • is de diagnose naar MS inderdaad verbeterd;

 • is het verloop van de ziekte beter in kaart gebracht;

 • zijn de behandeling en kwaliteit van zorg voor mensen met de ziekte MS daadwerkelijk sterk verbeterd.

Een medicijn is er nog niet, wel zijn er nu middelen die het aantal opflakkeringen van de ziekte verminderen en symptomen bestrijden.

Onderzoek naar MS: nationaal en internationaal
MS-onderzoek is een internationale inspanning, waaraan Nederland belangrijk bijdraagt. Nederlandse onderzoekers werken intensief samen met buitenlandse onderzoeksinstituten. Het onderzoek in Nederland wordt gestimuleerd, gecoördineerd en beoordeeld door de Wetenschappelijke Raad.

 

Hier is Stichting MS Research trots op

Hoogtepunten in de geschiedenis van Stichting MS Research zijn:

 • in 1990 de start van de Nederlandse Hersenbank die een cruciale rol speelt binnen het onderzoek naar MS;
 • in 1995 de start van het MS-MRI Centrum;
 • in 1998 de opening van het MS Centrum voor Onderzoek en Zorg aan de Vrije Universiteit in Amsterdam;
 • in 2002 de start van het MS Centrum ErasMS te Rotterdam;
 • in 2010 de start van het MS Centrum Sittard;
 • in 2011 de start van het MS Centrum St. Radboud te Nijmegen;
 • de toekenningen van inmiddels zes MS-fellowships:
  in 2000 aan prof.dr. Sandra Amor en dr. Inge Huitinga,
  in 2004 aan dr. Wia Baron,
  in 2006 aan dr. Leonie Boven,
  en in 2008 aan dr. Brigit de Jong en dr. Jack van Horssen.
 • 2008: opening van Corpus ‘reis door de mens’. MS Research is een van de founding fathers. Er is een belevingsgame die een indruk geeft van wat het betekent om MS te hebben.
 • Sinds 2011 organiseert MS Research jaarlijks de MS-Onderzoeksdagen waar gemiddeld 150 onderzoekers en wetenschappers -uit Nederland en België- die zich inzetten voor onderzoek naar MS elkaar ontmoeten.
 • 2012: oprichting Progressive MS Alliance door 5 MS-landenorganisaties, waaronder Nederland
 • Wereld MS Dag 2014 overhandiging de eerste Nederlandse uitgave van de Internationale MS-Atlas aan Hare Majesteit Koningin Máxima
 • 2014 Honorering eerst subsidieaanvragen Progressive MS Allicance voor onderzoek naar behandelmogelijkheden voor mensen met progressieve MS
 • Wereld MS Dag 2015 in Corpus: een dag voor mensen met MS en hun naasten met als thema’s cognitie en bewegen en tevens start jubileumjaar in kader van 35e verjaardag van MS Research. Uitkomen van boek over cognitie; Cognitie van wetenschappers voor mensen met MS en hun omgeving.
 • Wereld MS Dag 2016 in Nieuw Unicum: maar liefst 425 mensen met MS en hun naasten volgden een informatief programma over onderzoek en de laatste ontwikkelingen over het houden van optimale eigen regie voor mensen met MS vanuit de thuissituatie.
 • Sinds de oprichting van Stichting MS Research in 1980, is meer dan 56 miljoen euro ingezameld en besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Het gaat gemiddeld om 1,5 tot 2 miljoen euro per jaar. 

In december 2015 was Dorinda Roos (directeur Stichting MS Research) gasthoofdredacteur van het VOZ Magazine (voor ondernemende Zorg en Public Affairs). Het thema van deze editie was ‘Bevlogenheid bij het werken voor mensen met MS’. Dat zij zelf bevlogen en vasthoudend is, blijkt o.a. uit het feit dat zij zich al ruim vijftien jaar inzet voor ‘de zaak multiple sclerose’, in de meest brede zin van het woord. Het belang van wetenschappelijk onderzoek, de zorg en aandacht voor mensen met MS, het verbinden van partijen in het veld, zijn allemaal prioriteiten en praktijk van alledag. Lees hier meer over haar bevlogenheid.

 

Geldbronnen en geldbesteding rondom multiple sclerose

Onderzoek staat of valt met financiering. In ruim 35 jaar tijd heeft MS Research met uw financiële steun ruim 56 miljoen euro uit kunnen geven aan onderzoeks- projecten, substantiële ondersteuning van drie MS-centra, de MS Hersenbank, 6 fellows (veelbelovend onderzoekers die in staat zijn gesteld hun eigen onderzoekslijn op te zetten), diverse stages en reisstipendia voor met name jonge startende onderzoekers. Ons werk doen we geheel zonder overheidssteun. Stichting MS Research werkt volledig op particuliere giften, fondsen en giften van het bedrijfsleven. Dank u voor úw gift!

In onderstaand figuur een overzicht van het totaal aan inkomsten fondsenwerving: