ANBI-profiel

Stichting MS Research is een ANBI-instelling
De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als  ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is nalaten aan Stichting MS Research vrijgesteld van belasting: over het legaat of erfstelling heft de fiscus geen erfbelasting (successierechten).

 

Het ANBI-profiel van Stichting MS Research

Contactgegevens:

Kantooradres: Leidseweg 557-1, 2253 JJ Voorschoten, telefoon 071-5600500

Postadres: Postbus 200, 2250 AE Voorschoten

Kamer van Koophandelnummer: 41 20 13 60
 

Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel:

  1. het bijeenbrengen, het beheer en het toewijzen van gelden:
    1. ten dienste van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van multiple sclerose en verwante aandoeningen; en
    2. voor het optimaal doen inrichten van zorg aan mensen met de ziekte multiple sclerose;
    3. voor het verstrekken van voorlichting op de sub a en b bedoelde gebieden;
  2. het verrichten van al hetgeen daarmee in verband staat in de ruimste zin des woords

 

Bestuur functiesVoor een overzicht met de namen van onze bestuursleden klikt u hier

 

De financiële verantwoording en Informatie over het beloningsbeleid en een actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten vindt u in ons jaarverslag.
 

Meerjarenbeleidsplan 2019-2023 kunt u hier lezen.