Artsen en hackers 36 uur opgesloten voor een MS-vrije wereld

Honderdvijftig artsen en andere zorgverleners, programmeurs, engineers, hackers, creatievelingen en patiënten sloten zich eerder dit jaar een weekend lang op in de strijd tegen MS tijdens een zgn. MS hackathon. 

Het is de eerste keer dat er in Europa een hackathon voor MS werd gehouden, alleen Boston ging ons voor. De doelstelling was drieledig:

  • Het inspireren van onderzoekers en artsen om op een andere wijze problemen te benaderen;
  • Het creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden;
  • Het vinden van innovatieve technologische oplossingen die (uiteindelijk) de kwaliteit van leven van mensen met MS verbeteren. 

De samenstelling van de deelnemende teams was zeer divers. Dankzij vele partners van de Hackathon hadden de teams de beschikking over alle nodige informatiebronnen, technische hulpmiddelen en computersystemen. Daarnaast stond een panel van ervaringsdeskundigen, onderzoekers en zorgverleners paraat om ter plaatse vragen van teams te beantwoorden. Kortom alle ‘ingrediënten’ waren aanwezig om binnen 36 uur tot mooie oplossingen te komen.

Winnaar

Een gelegenheidsteam van SchubergPhilis en Many2More was de gelukkige winnaar met hun app Neurokeys waarmee oog-hand-coördinatie wordt getest. Neurokeys vervangt het bestaande toetsenbord van een smartphone door een intelligent toetsenbord dat er precies hetzelfde uitziet. Als gebruiker merk je geen verschil. Juist voor mensen met MS van wezenlijk belang. Op de achtergrond verzamelt de app echter onder andere gegevens over hoe snel er wordt getypt, hoe lang er op de toetsen wordt gedrukt en hoe vaak de delete- en backspacetoets worden gebruikt. Zo worden dus allerlei gegevens rondom de toetsaanslagen (niet de inhoud) verzameld.

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat veranderingen in oog-hand-coördinatie een goede indicator zijn voor een terugval bij zenuwaandoeningen en waarschijnlijk ook voor vermoeidheid. De Neurokeys app registreert dit zonder dat de gebruiker met MS ook maar iets hoeft te doen. “Eindelijk een excuus om op mijn telefoon te zitten, want dan meet ik mijn vermoeidheid”, aldus Thomas Sanders (die zelf MS heeft) van MoveS en co-voorzitter van de jury. Niet alleen mensen met MS zijn gebaat bij de app, ook artsen/onderzoekers winnen er bij: aan ‘de achterkant’ levert Neurokeys onderzoekers een permanente stroom aan informatie over hoe gaat met iemand met MS: een smartphone wordt tenslotte vele malen per dag geraadpleegd. In samenwerking met het VUmc MS Centrum Amsterdam en met partners van de Hackathon is de app Neurokeys op dit moment in ontwikkeling.

Tweede en derde

De MS Hackathon leverde meer op, zoals ‘Mijn Kwik’ van team Orikami: een app die vermoeidheid kan zien in de ogen van een MS-patiënt. De inspiratie voor de app kwam van gesprekken met de partners van mensen met MS. MS Centrum Amsterdam heeft aangeboden om samen te kijken naar een mogelijke aansluiting bij lopend onderzoek. Zij verdienden met dit idee de tweede plek.

‘Vacations MapS’, bedacht en ontworpen door het team van Technasium Schaersvoorde, een middelbare school (!), bedoeld om mensen met MS een zo onbezorgd mogelijke vakantie te bezorgen werd derde. Op de website kunnen mensen met MS invoeren bij welke omgevingsfactoren zij het minste last van hun aandoening hebben (dit kan per persoon verschillen) en waar en wanneer zij op vakantie zouden willen. Het systeem stelt vervolgens de meest ideale vakantieplaats en tijd vast. Ook dit traject wordt voortgezet: het team is reeds benaderd door partijen die samen met hen het idee nader willen uitwerken!