Auditcommissie

De internationale Auditcommissie geeft onafhankelijk advies bij de beoordeling van aanvragen voor programmasubsidies van MS-centra die de Stichting MS Research subsidieert. De Auditcommissie telt vier vooraanstaande MS-wetenschappers en MS-neurologen. Minimaal één lid van de Auditcommissie is betrokken geweest bij een eerdere beoordeling van het MS-centrum. Eén lid van de commissie is een onafhankelijke wetenschapper uit Nederland, bij voorkeur met kennis van MS-onderzoek in Nederland.