Bedrijven en sponsoring

Helpen met uw bedrijf
Met uw bedrijf kunt u ook de Stichting MS Research helpen in haar werk.

Er zijn verschillende manieren:

 • Word bedrijfsdonateur

 • Stel uw eigen salarisdonatieprogramma samen

 • Sponsoring / partnerschap

 • Kom in actie

 • Geef online


Word bedrijfsdonateur
Onderzoeksprojecten en programma’s bestrijken meerdere jaren. Als bedrijfsdonateur steunt u MS Research structureel en geeft u ons de zekerheid van inkomsten. Voor ons ook meer dan welkom, want de Stichting MS Research werkt zonder overheidssubsidie.Wij hebben ervaring met maatwerk.


We beseffen dat een bedrijfsdonateurschap maatwerk is. Geen bedrijf is hetzelfde en ook úw bedrijf heeft weer een eigen aanleiding om te doneren. Met die verschillen hebben wij veel ervaring. We kunnen in goed overleg samen bepalen hoe we het voor u vorm kunnen geven. Belt u ons even op 071-5600 500?

U bepaalt de frequentie
Weet alvast dat u zelf de frequentie van uw periodieke donatie bepaalt: bijvoorbeeld maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks. Dat kunt u zelf aangeven en u kunt uw machtiging te allen tijde intrekken. (Via een schriftelijk verzoek per brief naar Postbus 200, 2250 AE Voorschoten, of per e-mail: administratie@msresearch.nl of telefonisch: 071 5 600 502.)

Doneren aan MS Research gaat zo:

 • Ga naar formulier bedrijfsdonaties

  of

 • Klik op Ik wil doneren; hier kunt u eenmalig een bedrag doneren

 • U kunt ons ook machtigen om een bedrag van uw rekening af te schrijven: maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks. Dat kunt u zelf aangeven en u kunt uw machtiging te allen tijde intrekken. (Via een schriftelijk verzoek per brief naar Postbus 200, 2250 AE Voorschoten, of per e-mail: administratie@msresearch.nl of telefonisch: 071 5 600 502.

 • Per overboeking op IBAN-bankrekening NL36 INGB 0004 94 1716 t.n.v. Stichting MS Research, o.v.v. ‘bedrijfsdonatie’.


Stel uw eigen salarisdonatieprogramma samen
Via het salarisdonatieprogramma geven werknemers aan dat zij een deel van hun salaris automatisch doneren aan de Stichting MS Research. De werknemer geeft op een formulier (zie download onderin pagina) aan hoe groot dat bedrag mag zijn. Maandelijks maakt het bedrijf het gezamenlijk gespaarde bedrag automatisch over naar MS Research. Veel bedrijven verdubbelen deze bijdrage.


De fiscus helpt
Deze donaties zijn voor het bedrijf aftrekbaar van de vennootschapsbelasting (binnen de geldende wettelijke regels). De werknemer kan zijn (salaris)donaties aftrekken van de belasting, op deze twee voorwaarden:

 1. het totaal van zijn giften in één jaar blijft tussen de 1% en 10% van zijn bruto-jaarinkomen;

 2. het gaat om minimaal 60 euro.

Het exacte fiscale voordeel hangt af van de belastingschijf waarin de werknemer valt.

Bespreek het salarisdonatieprogramma
Het salarisdonatieprogramma is een mooi concept dat goed vorm te geven is. We bespreken het graag met u, werknemer of werkgever. Voor meer informatie en/of een afspraak kunt u contact met ons opnemen  via 071 5 600 500 of info@msresearch.nl.

Download hier het salarisdonatie-deelnameformulier.


Sponsoring / partnerschap
Als Stichting MS Research zijn we zeer geholpen als uw bedrijf ons werk wil sponsoren of partner wil worden. Dat kunt u in geld en/of in natura. Denk aan sponsoring van evenementen of congressen, zoals onze landelijke onderzoeksdagen of regionale patiëntendagen. Graag bespreken we meer voorbeelden van samenwerking met u, van eenmalige tot langdurige en structurele. Mail voor een afspraak naar fondsenwerving@msresearch.nl.


Partnerschap is een kwestie van samen, niet van enkel geven
Wij zullen altijd zoeken naar een optimale samenwerkingsvorm voor uw organisatie. Het gaat dus om maatwerk en partners in de ware betekenis van het woord. Onafhankelijkheid en integriteit van de Stichting MS Research staan daarbij centraal.
De voordelen van sponsoring / partnerschap voor u:
- u versterkt uw imago als ‘sociaal betrokken bedrijf’;
- u vergroot uw naams- of merkbekendheid;
- u vergroot de bedrijfstrots van uw medewerkers.

Deze bedrijven steunen MS Research:Kom in actie met uw bedrijf
Zelf een actie organiseren is leuk én geeft ook uw medewerkers een goed gevoel. Want naast het geld dat u bijeenbrengt voor Stichting MS Research gaat het ook hierom:

 • de betrokkenheid van uw medewerkers, met en bij elkaar;

 • het gevoel dat je samen iets betekent voor de samenleving en een mooie bijdrage hieraan levert.


Helpen we u kiezen, uitwerken, tot een succes maken?
Er zijn zo veel acties mogelijk! U ziet hier maar een selectie:

 • Een bedrijfsfeest met een veiling of loterij (de opbrengst gaat naar MS Research)
 • Een sponsorloop of sportieve zeskamp
 • Een jubileumfeest van de onderneming
 • Een opening van het bedrijf (een bijdrage aan MS Research vervangt allerlei cadeaus)


We helpen u graag bij de invulling en uitvoering van een evenement of activiteit: zowel bij de uitwerking van de ideeën als bij promotiematerialen. Uiteraard vertellen we bij de bijeenkomst of activiteit graag iets over MS Research en de besteding van het geld. En doen we natuurlijk ons best om van de overhandiging van een cheque een mooi trots moment te maken.

We bespreken het allemaal graag met u. U kunt ons bereiken op
 071 5 600 503. 

Of geef online!