Beoordelingsprocedure

Alle subsidie-aanvragen worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Raad (WR) van Stichting MS Research. In de beoordeling worden de volgende aspecten meegenomen: a) relevantie voor MS, b) kwaliteit van het onderzoeksplan en van de groep, c) haalbaarheid van de studie en d (inter-)nationale inbedding. Pilotprojecten dienen daarnaast ook een vernieuwend aspect te hebben, bijvoorbeeld een innovatieve aanpak en/of orginele onderzoeksvraag.    

Pilotprojecten worden direct door de WR beoordeeld. Meerjarige projecten gaan eerst naar (buitenlandse) referenten. De WR weegt het commentaar van deze buitenlandse experts en het weerwoord van de aanvragers mee in haar uiteindelijke oordeel.

De beoordeling van de WR vertaalt zich in een advies aan het bestuur van Stichting MS Research. Het Bestuur besluit tot het wel of niet toekennen van een subsidie op basis van dit advies en het beschikbare budget.

De programmasubsidies verstrekt aan MS centra worden door de Auditcommissie beoordeeld. Zij adviseert het bestuur over toekenning en continuering van een programma.

 

Beoordeling en toekenning meerjarige projectaanvragen: