Bereikte resultaten

Het donorbestand van de NHB bestaat momenteel uit bijna 2700 geregistreerde donoren, waarvan 470 MS- en 1517 controle registraties.

Het aantal hersendonor registraties van mensen met MS is relatief hoog in vergelijking met andere ziektebeelden en neemt per jaar stabiel toe met 35-40 nieuwe registraties. Opvallend is dat het aantal controledonoren het afgelopen jaar verdrievoudigd is, wat ook voor MS-onderzoek heel belangrijk is: het controle hersenmateriaal kan als vergelijking dienen voor de gevonden afwijkingen in het MS-hersenmateriaal.

In 2011 hebben we de DVD over de NHB en MS ‘De Oplossing zit in de Hersenen’ die in 2007 is uitgebracht opnieuw laten persen, aangezien we door de eerste druk heen waren. Daarnaast heeft de Nederlandse Hersenbank een voorlichtings-DVD gemaakt over de Hersenbank en het belang van hersenonderzoek wat mogelijk meehelpt om het aantal donoren te vergroten.

De NHB heeft in de afgelopen 25 jaar meer dan 3500 obducties verricht, waarvan meer dan 200 MS en bijna 1200 controle obducties. Gemiddeld heeft de NHB 10 MS-obducties per jaar. Eigenlijk zijn er veel meer donoren nodig om aan alle onderzoeksvragen te kunnen voldoen. In twee jaar tijd heeft de NHB meer dan 1950 stukjes MS-weefsel kunnen uitgeven aan 31 MS-projecten in binnen- en buitenland.

Het onderzoek richt zich op vele onderwerpen, zoals het zoeken naar een mogelijke betrokkenheid van virussen bij MS, de functie van de bloed-hersenbarrière en mechanismen van ontstaan en herstel van MS-ontstekingen zoals demyelinisatie en remyelinisatie, grijze stof laesies, B- en T-cellen in MS, stamcellen, man/vrouw verschillen in MS en eiwit- en genexpressie studies.

In het jaarverslag en op de website van de NHB staat alle informatie over de onderzoeksresultaten behaald met NHB weefsel en de daaruit voortgekomen publicaties.