Internet-ondersteunde Cognitieve Gedragstherapie voor vermoeidheid bij MS

Belang

Ruim 80% van de mensen met MS heeft last van vermoeidheid. De afdeling revalidatiegeneeskunde van VUmc bestudeerde in nauwe samenwerking met acht andere Nederlandse instellingen het effect van drie verschillende behandelingen tegen vermoeidheid: conditietraining, energiemanagement en cognitieve gedragstherapie. Het blijkt dat alleen cognitieve gedragstherapie (CGT) bij een psycholoog de vermoeidheid aanzienlijk vermindert.

Methode

In dit vervolg onderzoek richt zich op het verfijnen van de CGT behandeling bij MS-gerelateerde vermoeidheid. Wij onderzoeken of de gebruikelijke CGT (12 individuele therapiesessies in een korte periode van 5 maanden) vereenvoudigd kan worden door gebruik te maken van internet-ondersteuning, terwijl er niet wordt ingeboet aan behandeleffectiviteit. Ook wordt nagegaan of enkele extra internet-ondersteunde therapiesessies na afloop het behandeleffect op lange termijn kan verbeteren. 

De onderzoeksvragen luiden:

1) Leidt internet-ondersteunde CGT in vergelijking tot het eerder gebruikte CGT behandelprotocol tot een even effectieve behandeling van MS-gerelateerde vermoeidheid?

2) Zijn we in staat om met aanvullende internet-ondersteunde CGT boostersessies de behandeleffecten op MS-gerelateerde vermoeidheid op de lange termijn te handhaven?

Deze zogenoemde gerandomiseerde klinische non-inferioriteit studie zal worden uitgevoerd bij 166 mensen met ernstige MS-gerelateerde vermoeidheid binnen verschillende revalidatiecentra in Nederland. De deelnemers worden een jaar lang gevolgd, en krijgen 4 metingen (bij start van het onderzoek, aan het eind van de behandelperiode, na 26 weken, en na 1 jaar). De veranderingen in vermoeidheid worden gemeten met de Checklist Individuele Spankracht (CIS20r) vermoeidheidsvragenlijst.

Impact

Chronische vermoeidheid heeft grote negatieve gevolgen voor het dagelijks leven van mensen met MS. Er is een grote behoefte aan een effectieve behandeling om MS-gerelateerde vermoeidheid op de lange termijn te verbeteren.

 

Prof.dr. V. de Groot (VUmc, Amsterdam) en Prof.dr. H. Knoop (AMC, Amsterdam) – 16-937MS

€ 250.000,- voor 5 jaar, toegekend in 2017-2021

Dit onderzoek is mogelijk dankzij een gift geoormerkt voor klinisch onderzoek.