Cognitieve revalidatietherapie en mindfulness (REMIND-MS)

“Wij onderzoeken drie behandelingen die mogelijk cognitieve problemen verminderen: mindfulness, cognitieve revalidatietherapie en informatievoorziening door een MS-verpleegkundige. Ook onderzoeken wij of veranderingen in de hersenen, die zichtbaar zijn op MRI-beelden, cognitieve problemen kunnen verklaren.” Brigit de Jong

Belang

Cognitieve klachten zijn een veelvoorkomend probleem bij mensen met MS. Met cognitieve klachten bedoelen we problemen met het denken, zoals concentratieproblemen, vergeetachtigheid en moeite om meerdere dingen tegelijk te doen. Op dit moment is er geen eenduidig bewijs welke behandeling cognitieve problemen bij MS duidelijk kunnen verminderen. Met dit onderzoek willen we beter inzicht krijgen in de oorzaak en behandeling van cognitieve problemen bij MS. Zo gaan we uitzoeken of drie soorten behandelingen (mindfulness, cognitieve revalidatietherapie en informatievoorziening door een MS-verpleegkundige) de cognitieve problemen verminderen. Ook onderzoeken we het effect van de behandelingen op de stemming, het dagelijks functioneren, het welbevinden en de hersenen. Daarnaast bekijken we of veranderingen in de hersenen de cognitieve problemen bij MS kunnen verklaren. 

Methode

Mensen met MS en cognitieve klachten (18-65 jaar) zonder ervaring met een meerdaagse mindfulness cursus kunnen meedoen aan het onderzoek. Loting bepaalt aan welke van de volgende drie behandelingen de deelnemers meedoen: (1) mindfulness, (2) cognitieve revalidatietherapie, (3) informatievoorziening MS-verpleegkundige. De behandelingen duren negen weken en er zullen drie metingen plaatsvinden; voor de behandeling, direct na de behandeling en 6 maanden na afloop van de behandeling. De metingen bestaan uit een neuropsychologisch onderzoek, een MEG-scan om het de hersenen in beeld te brengen en vragenlijsten. Deelnemers hebben de keuze om de behandeling in Amsterdam of Arnhem te volgen.  

Verwacht resultaat

We verwachten dat de behandelingen positieve effecten hebben op cognitieve klachten bij mensen MS en het psychosociaal functioneren (zoals stemming, welbevinden). Inmiddels zijn er voldoende mensen geïncludeerd in de studie. 

Impact

Door dit onderzoek hopen we mensen met MS en cognitieve klachten beter te kunnen begeleiden en behandelen. 

 

 

Dr. B.A. de Jong en I. Nauta (MS Centrum Amsterdam) 15-911MS

€ 249.474,- voor 4 jaar, 2016-2020

Dit onderzoek is mogelijk dankzij een gift geoormerkt voor klinisch onderzoek.