De behandeling van slikproblemen bij MS – Het optimale protocol voor neuromusculaire elektrostimulatie

Belang

Veel mensen met MS krijgen te maken met slikproblemen. Naarmate de ernst van de ziekte toeneemt kan dit oplopen tot 90% van de mensen. Problemen met slikken en verslikken leiden tot een verhoogd risico op longontsteking en zelfs overlijden, een verminderde kwaliteit van leven en hogere zorgkosten. Patiënten met slikproblemen worden doorgaans doorverwezen naar een logopedist. Er is weinig kennis over de behandeling van slikproblemen bij MS. Een aantal onderzoeken laat zien dat de behandeling neuromusculaire elektrostimulatie (NMES) slikklachten kan verminderen. Andere onderzoeken kunnen dit echter niet aantonen. 

Methode

Dit verkennende onderzoek richt zich op twee onderwerpen:
1.    Het ontwikkelen van een optimaal NMES protocol gelet op de plaatsing van de elektrodes en de stimulatie instellingen.  
2.    Het in beeld brengen van slikspieren met behulp van echografie.
Aan het onderzoek nemen 25 mensen met progressieve MS (EDSS score hoger dan 7) deel. De aard van de slikklachten wordt bepaald aan de hand van het FEES onderzoek (Flexibele Endoscopische Evaluatie van het Slikken). Een ervaren fysiotherapeut brengt middels echografie de slikspieren in beeld. De optimale plaatsing en stimulatie instellingen van de neuromusculaire elektrostimulatie worden zorgvuldig bepaald. Om het optimale protocol vast te stellen wordt ook rekening gehouden met het comfort van de patiënt tijdens de stimulatie.
 

Verwacht resultaat

Met dit onderzoek verwachten wij een onderbouwd protocol te kunnen ontwikkelen voor NMES bij mensen met MS met slikproblemen. De effectiviteit van dit protocol - namelijk de toepassing van optimale neuromusculaire elektrostimulatie - willen wij in de toekomst ook met een interventieonderzoek vaststellen. 
 

Impact

Een effectieve behandeling van slikproblemen bij mensen met een ernstige vorm van MS is belangrijk, omdat dit ernstige complicaties kan voorkomen en leidt tot een verbeterde kwaliteit van leven.

 

Dr. J. Geytenbeek (VUmc, Amsterdam) – 16-948MS

€ 45.490,- voor 1 jaar, 2018-2019

Dit onderzoek is mogelijk dankzij een gift geoormerkt voor klinisch onderzoek.