Is de DYMUS een betrouwbare vragenlijst om te screenen op slikproblemen bij MS?

Belang

Meer dan 30% van de mensen met MS hebben problemen met eten en drinken, voornamelijk in de gevorderde fase van de ziekte. Slikproblemen (dysfagie) verhogen het risico op verslik-longontstekingen en op ondervoeding met als gevolg een toename in ziekenhuisopnamen en hoger risico op overlijden. Omdat er momenteel geen handzame (niet invasieve) manier is om slikproblemen vast te stellen is onderzocht of de Nederlandse versie van de DYMUS betrouwbaar is in het signaleren van slikproblemen bij MS. 

Methode

In dit onderzoek hebben we de uitkomsten op de DYMUS-vragenlijst vergeleken met uitkomsten van endoscopisch onderzoek (FEES). De DYMUS-vragenlijst bestaat uit 10 ja/nee vragen over het slikken. Door de DYMUS-vragenlijst met FEES-onderzoek te vergelijken, kunnen we vaststellen of de DYMUS meet wat we willen meten, namelijk of er wel of geen slikproblemen aanwezig zijn.  

Resultaat

Er hebben 67 mensen met gevorderde MS deelgenomen aan het onderzoek.  De betrouwbaarheid van de DYMUS is voldoende wat betreft reproduceerbaarheid. Bij een afkapwaarde van 3 constateert de DYMUS-vragenlijst echter slikproblemen bij 47,8% van de onderzoeksgroep. Terwijl met het FEES-onderzoek bij dezelfde groep bij 88,1% slikproblemen werden vastgesteld. Wanneer we de resultaten van de DYMUS-vragenlijst vergelijken met het FEES-onderzoek, komen deze dus niet overeen. Ook bij een verlaging van de afkapwaarde van de DYMUS-vragenlijst naar een score van 1, worden er nog 15 mensen met slikproblemen over het hoofd gezien.  

Impact

Hoewel de betrouwbaarheid van de DYMUS voldoende is, laten de resultaten zien dat de DYMUS bij mensen met progressieve MS in de gevorderde fase niet accuraat genoeg is om slikproblemen te signaleren. Daarom zal in de klinische praktijk en toekomstig onderzoek het FEES-onderzoek gebruikt moeten worden om de slikfunctie betrouwbaar te evalueren.

 

Dr. J. Geytenbeek (VUmc, Amsterdam), L. Ruhaak (Nieuw Unicum, Zandvoort) en Dr.Bogaardt (University of Sydney, Australië) 15-912MS

€ 45.661,- voor 1 jaar, afgerond in 2017

Dit project is mogelijk gemaakt door een geoormerkte gift voor klinisch onderzoek.