De rol van afweercellen geïnfecteerd door het Epstein-Barr virus bij de ontwikkeling van MS

Belang

Het Epstein-Barr virus (EBV) speelt een belangrijke rol in het immuunsysteem van MS patiënten. EBV infecteert een bepaald type immuuncellen genaamd B cellen, waarin het zich een leven lang schuil houdt. Mensen met de ziekte van Pfeiffer, welke geïnitieerd wordt door een EBV infectie, zijn op den duur gevoeliger voor het ontwikkelen van MS. Het is echter onvoldoende begrepen hoe EBV bijdraagt aan MS.

Methode

De aanwezigheid van EBV in B cellen uit het bloed van MS-patiënten wordt berekend aan de hand van het aantal kopieën van het virale genoom per cel. Dit wordt onderzocht voor personen met de vroegst mogelijke klinische presentatie van MS. Wij bekijken in het bijzonder een groep patiënten die is behandeld met het medicijn natalizumab.  Dit medicijn voorkomt dat B cellen het centrale zenuwstelsel binnendringen. Uiteindelijk wordt de ontwikkeling en reactiviteit van B cellen onderzocht in relatie tot EBV.

Resultaat

Wij vinden dat bij gezonde mensen de hoogste hoeveelheid EBV aanwezig is in een specifiek type geheugen B cel. Bij mensen met MS die zijn behandeld met natalizumab, worden juist deze cellen geremd. De B cellen blijken veel van het molecuul genaamd T-bet te hebben. Veel T-bet wordt geassocieerd met sterke activiteit van een afweercel. We gaan nu met zowel celkweken als moleculaire technieken onderzoeken hoe de functie van deze groep B cellen beïnvloed wordt door het virus.

Impact

Deze resultaten geven aanwijzingen dat B cellen met veel EBV een nadelige rol spelen in MS-patiënten. Meer inzicht in de aanwezigheid en rol van deze groep B cellen is nodig om het ziekteproces bij MS beter te begrijpen. Dit biedt kansen voor nieuwe behandelingen, bijvoorbeeld antivirale medicijnen.

Dr. M.M. van Luijn en prof.dr. R.Q. Hintzen (Erasmus MS, Rotterdam) 14-875MS

€ 249.170,- voor 4 jaar, 2016-2020