Depressie in MS: Prevalentie, aard en behandeling

Belang

Veel mensen met MS kampen met depressieve klachten. Behandeling van depressie bij MS in de vorm van ‘face-to-face’ gesprekken kan bemoeilijkt worden door ziekte-gerelateerde barrières als vermoeidheid, fysieke verslechtering en transportproblemen. Psychologische behandeling via het internet is in opkomst. Het is laagdrempelig en makkelijk toegankelijk. Rosa Boeschoten heeft onderzocht of een kortdurende cognitieve gedragstherapie via internet een haalbare en effectieve methode is om depressie bij mensen met MS te behandelen.

Methode

De effectiviteit en haalbaarheid van een kortdurende online cognitieve gedragstherapie als behandeling voor depressie bij mensen met MS is onderzocht. Hiervoor werden 171 mensen met MS en matige tot depressieve klachten willekeurig verdeeld over de online behandeling of de wachtlijst (controle groep).

Resultaat

Uit een literatuurstudie die Rosa Boeschoten uitvoerde bleek een hoge prevalentie van depressieve symptomen (35%) en depressieve stoornis (21%) bij mensen met MS. Ook bleek dat het symptoom profielen van depressie bij mensen met en zonder MS sterk overeenkomen. Het onderzoek naar een online behandeling voor depressie, laat zien dat de behandeling haalbaar is en dat mensen over het algemeen genomen tevreden zijn. Depressieve klachten namen substantieel af bij mensen die de behandeling volgden. Depressieve klachten verminderden echter overeenkomstig bij mensen die op een wachtlijst geplaatst werden. Dit zou pleiten voor het toepassen van periode waarin wordt afgewacht alvorens behandeling te initiëren. Meer onderzoek is echter gewenst. Zo is onduidelijk wie baat kan hebben bij een wachtperiode, of (en hoe) patiënten beter geselecteerd moeten worden voor behandeling, of een meer intensieve behandeling dan via internet beter zou zijn, en of online behandeling anders aangeboden moet worden. In het laatste geval kan gedacht worden aan een combinatie van behandeling via internet met 'face-to-face' behandeling, de zogenaamde ‘blended’-behandeling. De behandeling van depressie bij MS  verdient hoe dan ook meer onderzoek.

Impact

Depressieve klachten nemen substantieel af na de behandeling met een kortdurende cognitieve gedragstherapie via internet. De behandeling bleek echter niet effectiever te zijn dan plaatsing op een wachtlijst. 

 

Rosa Boeschoten (VUmc, Amsterdam) 09-678MS, PR16-13

Promotiedatum: 3 februari 2017