Drukkosten van proefschriften

Een subsidie voor de drukkosten van proefschriften over onderzoek naar MS.
 
Subsidiëring:  Maximaal € 600,-
Beoordeling: Onderzoekscoördinator, eventueel door het Dagelijks Bestuur van de Wetenschappelijke Raad
Indiener: Promovendi
Wanneer indienen: Doorlopend, uitsluitend per e-mail (subsidies@msresearch.nl)

Let op: in geval van onderzoek gefinancierd volgens het akkoord 'Bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008' (per 1 januari 2009 ingevoerd door NWO, VSNU, KNAW, ZonMw, NFU en Goede Doelen Nederland/sectie Gezondheidsfondsen), dienen promotiekosten betaald te worden uit de verstrekte benchfee.

 

Digitaal in te dienen bij aanvraag:

  • Aanvraagbrief met titel, namen van de (co-)promotor(en), beschrijving van het onderzoek en, indien bekend, de promotiedatum
  • Inhoudsopgave proefschrift
  • Indien reeds aanwezig, Nederlandse en Engelse samenvatting
  • Begroting: verwachte kosten en te ontvangen subsidies
  • (Voorlopige) offerte drukker/uitgever

Subsidievoorwaarden bijdrage in drukkosten proefschrift - versie 2019