Du Pré beurs

De ‘Du Pré beurs' is een initiatief van de MS Internationale Federatie (MSIF) en is vernoemd naar de befaamde celliste Jacqueline Du Pré. De ziekte MS maakte dat Du Pré haar muzikale carrière helaas vroegtijdig moest stoppen. De beurs, ter waarde van maximaal £6000, biedt jonge onderzoekers de kans om een werkbezoek te brengen aan een topinstituut op het gebied van MS-onderzoek. Kandidaten komen bij voorkeur uit landen waarin het onderzoek nog in ontwikkeling is. De beurzen zijn niet alleen een goede stimulans voor aanstormend talent, maar bevorderen ook de internationale samenwerking. Stichting MS Research draagt daarom graag haar steentje bij aan dit succesvolle initiatief en financiert jaarlijks twee beurzen.


Winnaars 2018

De jonge arts Anibal Chercoff bezoekt met zijn grant het laboratorium van prof. Helen Tremlett in Vancouver. Dit is extra bijzonder omdat Tremlett in het verleden zelf een Du Pré Grant ontving. Het onderzoek van Anibal richt zich op psychiatrische klachten bij mensen met MS in de periode voordat zij lichamelijke klachten ontwikkelden. Het is bekend dat depressie en angststoornissen de kwaliteit van leven van mensen met MS vermindert. Ook kunnen deze klachten het verloop van de ziekte negatief beïnvloeden. Het zou zelfs kunnen dat psychiatrische aandoeningen vroege symptomen van MS zijn. Om dit te bestuderen gaat Anibal de aanwezigheid van psychiatrische klachten bij een grote groep mensen met en zonder MS nauwkeurig in kaart brengen. 

 

Promovenda Evelyn Heck reist met haar Du Pré Grant naar Boston om samen te werken met dr. Francisco Quintana, een expert op het gebied van virussen en MS. De ziekte MS wordt veroorzaakt door een complexe interactie tussen omgevings- en genetische factoren. Eén van deze omgevingsfactoren is het Epstein-Barr Virus. Dit virus infecteert cellen van het afweersysteem en kan de ziekte van Pfeiffer veroorzaken. Na de eerste infectie blijft het virus levenslang aanwezig in deze cellen. Mensen die drager zijn van het virus, het merendeel van de bevolking, merken hiervan doorgaans niets. Evelyn gaat bestuderen welke effect de permanente aanwezigheid van het virus bij mensen met MS heeft. Zo hoopt zij te ontdekken hoe het virus bijdraagt aan het ontstaan van MS.


Winnaars 2017

Ameneh Zare combineert haar werk als arts met wetenschappelijke onderzoek. Haar interesse gaat hierbij naar de ziekte MS. 

“Het ziekteproces van MS is complex en onsamenhangend, dat maakt mij nieuwgierig. MS treft jonge mensen en vormt daarmee één van de belangrijkste thema’s binnen de gezondheidzorg. Wat zo mooi is aan geneeskunde, is dat je je kunt richten op wetenschappelijke uitdagingen en tegelijkertijd patiënten helpt! Tijdens de 6 maanden die ik door ga brengen in het laboratorium van prof. dr. Moses Rodriguez zal ik veel leren over myelineherstel en de technische kant van het doen van MS-onderzoek. Ik zal betrokken zijn bij een onderzoek naar een mogelijk nieuw MS-medicijn. ‘DNA-aptamers’ zijn kleine stukjes erfelijk materiaal die selectief plakken aan een bepaald molecuul. Er zijn DNA-aptamers die binden aan myeline en hierdoor zenuwcellen kunnen beschermen. Wij gaan nu onderzoeken of en hoe deze kunnen worden gebruikt om myelineherstel bij MS te bevorderen. Ik wil graag mijn carrière als arts en onderzoeker voortzetten en mijn eigen MS-onderzoeksgroep oprichten in Iran. Mijn droom is het vinden van een manier om myeline te herstellen en zo MS te genezen!”

 

Nathalie Meneguette vertelt ons over haar drijfveren, onderzoek en toekomstplannen.

“Mijn interesse voor MS-onderzoek is aangewakkerd tijdens mijn opleiding bij de groep van dr. Papais-Alvarenga aan de Federal University of State, Rio de Janeiro). In mijn onderzoek maak ik gebruik van Optical Coherence Tomography (OCT), een techniek waarmee we kunnen kijken naar de binnenste lagen van het netvlies. Hiermee kan de mate van zenuwschade, neurodegeneratie, bij mensen met MS in beeld worden gebracht en gemonitord. Dr. Axel Petzold is medisch specialist neuro-oftalmologie, het vakgebied waar verschillende aspecten van het zien bij elkaar komen. Hij is verbonden aan het zowel het VUmc Amsterdam als het UCL in Londen. “Bij dr. Axel Petzold, kan ik veel leren over het proces van neurodegeneratie en hoe dit zich kan vertalen in afwijkingen in het netvlies bij mensen met MS. Ik zal ervaring opdoen met verschillende nieuwe technieken. Dankzij deze geweldige ervaring zal ik bij terugkomst in Brazilië veel patiënten kunnen helpen. Bij terugkomst in Brazilië, wil ik mijn onderzoek op het raakvlak van neurologie en oogheelkunde voortzetten en dit combineren met de zorg voor mensen met MS. Ook zou ik graag helpen de zorg voor mensen met MS in mijn land verder te ontwikkelen.“


Winnaars 2016

Andreea Lupu uit Roemenië

Onderzoeker Andreea Lupu is na haar master-studie neurobiologie, gepromoveerd op een onderzoek naar neuro-immuunziekten (aandoeningen van het centrale zenuwstelsel) waarbij het afweersysteem ontregeld is. Met de ‘Du Pré beurs’ ging Lupu voor 3 maanden op werkbezoek bij prof.dr. Gold in Hamburg. Binnen dit laboratorium is zwangerschap bij MS een speerpunt. Het is bekend dat zwanger zijn een grote invloed heeft op de ziekteactiviteit van MS. Lupu onderzocht hoe bepaalde afweercellen zich gedragen bij zwangere vrouwen met MS. Daarbij bestudeerde ze of deze afweercellen schadelijk, dan wel tolerant zijn tijdens de verschillende stadia van een zwangerschap.  

 

Reza Rahmanzedeh uit Iran

Reza Rahmanzedeh studeert geneeskunde aan de universiteit van Teheran. Tijdens zijn studie is hij al uitgebreid in aanraking gekomen met de ziekte MS. Zo heeft hij succesvol een project afgerond over de plasticiteit van de zenuwen in MS. Rahmanzedeh verdiepte zijn kennis over MS tijdens een onderzoek van 3 maanden bij prof.dr. Brück in Göttingen. Prof. Brück beschikt over een unieke collectie van weefsels van mensen met MS. Aan de hand van deze weefsels bestudeerde Rahmanzedeh welke processen bijdragen aan het afsterven van myeline-vormende cellen, één van de eerste stappen in het ontstaan van een MS laesie (aangedaan gebied in de hersenen).