Een onderzoek naar loopgerelateerde vermoeidheid bij mensen met MS

Belang

In het algemeen wordt 70-80% van de energie die nodig is om voort te bewegen tijdens het lopen gegenereerd door de kuitspieren. Een minder krachtige afzet tijdens het lopen komt regelmatig voor bij personen met MS, en kan een oorzaak zijn van toenemende vermoeidheid tijdens het lopen. Deze vermoeidheid uit zich bijvoorbeeld als moeite om de balans te bewaren of het slepen met de voet. In dit onderzoek is eerst gezocht naar de oorzaken van vermoeidheid bij het lopen. Vervolgens is er met intensieve en specifieke kracht- en looptraining onderzocht of de loopgerelateerde vermoeidheid te verminderen is.

Methode

Omdat gezonde mensen ook moe worden tijdens het lopen, hebben we eerst onderzocht welke aspecten van deze vermoeidheid bij het lopen specifiek zijn voor MS en welke niet. Bij 10 mensen met MS, en 10 gezonde vrijwilligers is gekeken naar het looppatroon en de voetafzet, de lichamelijke conditie, de spierkracht van de kuitspieren en de aansturing van de spieren die nauw betrokken zijn bij het lopen. Vervolgens zijn de mensen met MS gestart met een speciaal ontworpen trainingsprogramma ter verbetering van de spierkracht van de benen en het uithoudingsvermogen tijdens lopen. Het trainen gebeurde in twee groepen van 5 personen, onder begeleiding van de fysiotherapeut gespecialiseerd in MS.

Resultaat

De deelnemers met MS scoorden op alle testen slechter dan gezonde leeftijdsgenoten. De voetafzet, de loopsnelheid, kracht van de kuitspieren, en lichamelijke fitheid waren lager en de energiekosten van het lopen waren hoger bij patiënten met MS in vergelijking met de gezonde controles. Het trainingsprogramma (18 weken, 3 keer per week) is door iedereen vol enthousiasme voltooid, en liet relevante verbeteringen zien van de enkel push-off, de spierkracht, loopsnelheid, en leidde tot minder spiervermoeidheid zoals gemeten met een elektrische stimulatie protocol. Het lopen kostte ook minder energie. 

Impact

De ervaringen die we hebben opgedaan met de set van bewegingsanalyses en meetmethodes, en de positieve effecten van dit nieuwe wandel-specifiek trainingsprogramma zullen we verder gebruiken in vervolgonderzoek naar de analyse en therapie voor loopgerelateerde vermoeidheid.

 

Prof.dr. V. de Groot (VUmc, Amsterdam) 15-882MS

€ 49.615,- voor 1 jaar, afgerond in 2016