Enquete

Wij proberen met de Rondom MS een zo breed mogelijk publiek goed te informeren over (leven met) MS en onderzoek naar MS. Graag vragen wij uw medewerking aan deze enquête om de uitgave van het magazine te verbeteren en beter aan te laten sluiten op de wensen van de lezer. De enquête bestaat uit maximaal 10 vragen en duurt ongeveer 5 minuten. Er zal vertrouwelijk met uw gegevens worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt.

 

Klik op deze link om de enquete in te vullen.

Ontvangt u de enquête liever op papier? Stuur dan een email naar administratie@msresearch.nl.