ErasMS MS Centrum Rotterdam

Samen met ErasMS 

Sinds de oprichting in 2002, is ErasMS MS Centrum Rotterdam een kennis- en expertisecentrum voor MS, zowel op regionaal als op (inter)nationaal niveau. De initiatiefnemers van het ErasMS kozen Rotterdam als vestigingsplaats vanwege de grote aanwezige kennis van het immuunsysteem, erfelijkheid en virussen.

Dankzij donateurs kan Stichting MS Research het wetenschappelijk MS-onderzoek in het MS-centrum structureel ondersteunen. In de afgelopen jaren hebben wij ruim 8 miljoen geïnvesteerd in 57 onderzoeksprogramma’s en -projecten.

Geef voor onderzoek aan ErasMS.

Dit is bereikt 

Onderzoek van ErasMS heeft bijgedragen aan:

 • De ontdekking van 233 erfelijke factoren die het risico op MS bepalen.
 • Omgevingsfactoren zoals roken en vitamine D ontstaan en beloop van MS beïnvloeden.
 • De zoektocht naar de precieze afweercellen uit het bloed die het ziekteproces van MS bepalen.
 • Een snellere en betrouwbare diagnose van MS bij volwassenen en kinderen.
 • Inzicht in het ontstaan en verloop van MS bij kinderen.
 • Internationale richtlijnen voor het behandelen van MS bij kinderen.
 • Inzicht in de rol van stress en infecties bij het ontstaan van relapsen (schubs).
 • Stamceltransplantatie als middel om het afweersysteem maximaal af te remmen in MS
 • Anti-MOG en anti-AQP4 ziekten als nieuwe ziekten die geen MS zijn, maar er wel op lijken    

Onderzoek ErasMS

De patiënt staat centraal in het onderzoek binnen MS Centrum Rotterdam. Dit zijn mensen met MS die naar ErasMS komen voor goede zorg. In sommige gevallen gaat het dan om een second opinion, vooral over de diagnose en over het behandelbeleid. Van bijna alle patiënten wordt met toestemming materiaal verzameld, zoals serum en cellen uit het bloed, hersenvocht en DNA. In het laboratorium wordt met deze materialen onderzoek gedaan.

Het onderzoek binnen ErasMS richt zich op de volgende thema’s:

 • Het ontrafelen van de rol van het afweersysteem in MS
 • De relatie tussen onsteking en neurodegeneratie in MS
 • De invloed van genen op MS
 • MS bij kinderen
 • Voorspellen van het beloop bij MS
 • Biomarkers voor MS

Ook participeert het MS-centrum in klinische studies naar nieuwe behandelingsvormen die ziekteprocessen bij MS moeten afremmen.

Lees meer over het onderzoek binnen de huidige programmasubsidie van ErasMS MS-centrum Rotterdam.

ErasMS is trots op …

De wereldwijd unieke combinatie van kennis over de biologie van MS direct gepaard aan optimale zorg voor patiënten.

Het MS-centrum is in het bijzonder trots op het volgende:

 • Patiënten krijgen gerichte informatie over hun ziekte en leren beter om te gaan met hun ziekte; belangrijk hierbij is de ondersteuning van een multidisciplinair team.
 • Naast drie gespecialiseerde MS-neurologen zijn in het centrum twee MS-verpleegkundigen en een kinder-MS-verpleegkundige werkzaam.
 • ErasMS omvat ook het nationaal expertise centrum voor neuromyelitis optica (NMO)
 • Het team van onderzoekers vertaalt de snelle biotechnologische ontwikkelingen en mogelijkheden van het wetenschappelijk onderzoek direct naar de wereld van de patiënt.
 • Speciale aandacht voor families waarin een meerdere mensen MS hebben, voor erfelijkheid en omgevingsfactoren, voor (agressieve) varianten van MS en voor MS bij kinderen in het onderzoek.
 • Opleiding en begeleiding van biomedische onderzoekers. Zo organiseert het centrum cursussen voor onderzoekers en symposia over MS, waar wetenschappers uit diverse Europese landen aan deelnemen.
 • Neurologen binnen ErasMS zijn vertegenwoordigd in de executive board van ECTRIMS, het internationale MS genetica consortium (IMSGC)), de international pediatric MS Study Group (IPMSSG), International Society for Neuroimmunology (ISNI),en European school for Neuroimmunology (ESNI).   

ErasMS werkt aan …

Een snellere duidelijke diagnose met een passende en tijdige behandeling voor mensen met MS en duidelijkheid over het samenspel van factoren die uiteindelijk leiden tot het ontstaan van MS.


Meer informatie over het centrum vindt u op: 

https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/centra/multiple-sclerose-erasms