ErasMS MS Centrum Rotterdam

Het centrum

ErasMS MS Centrum Rotterdam is een kennis- en expertisecentrum voor MS, zowel op regionaal als op (inter)nationaal niveau. De initiatiefnemers van het ErasMS kozen Rotterdam als vestigingsplaats vanwege de grote aanwezige kennis van het immuunsysteem, erfelijkheid en virussen.

 

Het centrum kenmerkt zich door het volgende:

 • Wetenschappelijk onderzoek binnen ErasMS wordt ondersteund door Stichting MS Research, zowel door programmasubsidies als door financiering van onderzoeksprojecten.
 • er vindt MS-onderzoek plaats met speciale aandacht voor families waarin een aantal mensen MS heeft, voor erfelijkheid en omgevingsfactoren, voor zwangerschap bij MS, voor (agressieve) varianten van MS en voor MS bij kinderen.
 • het team van onderzoekers vertaalt de snelle biotechnologische ontwikkelingen en mogelijkheden van het wetenschappelijk onderzoek direct naar de wereld van de patiënt.
 • patiënten krijgen gerichte informatie over hun ziekte en leren beter om te gaan met hun ziekte; belangrijk hierbij is de ondersteuning van een revalidatieteam.
 • naast gespecialiseerde MS-neurologen zijn in het centrum twee MS-verpleegkundigen en een kinder-MS-verpleegkundige werkzaam.ErasMS Dr. Rinze Neuteboom en Sarita van den Berg

 

 

 

 

Dr. Rinze Neuteboom, kinderneuroloog en Sarita van den Berg, verpleegkundig consulent kinder MS, Nationaal kinder MS Centrum ErasMS 

 

Onderzoek

Centraal bij het onderzoek staat de patiënt die het ErasMS MS Centrum Rotterdam bezoekt voor goede zorg. In sommige gevallen gaat het dan om een second opinion, vooral over de diagnose en over het behandelbeleid. Van bijna alle patiënten wordt met toestemming materiaal verzameld, zoals serum en cellen uit het bloed, hersenvocht en DNA. In het laboratorium wordt met deze materialen onderzoek gedaan naar:

 • MS bij kinderen

 • MS en omgevingsfactoren

 • MS en erfelijkheid

 • Voorspellen van MS

 • Biomarkers voor MS

Het MS-onderzoek is veelal ingebed in de Rotterdamse onderzoeksscholen:

 • NIHES (epidemiologie, de leer van de verspreiding van ziekten).
 • Molecular Medicine (biomedisch translationeel onderzoek, onderzoek gericht op toepassing van in het laboratorium verkregen onderzoeksresultaten in de gezondheidszorg).

Sinds januari 2005 organiseren deze onderzoeksscholen cursussen voor biomedische onderzoekers en symposia over MS, met deelname door wetenschappers uit diverse Europese landen. Ook participeert het MS-centrum in klinische studies naar nieuwe behandelingsvormen die ziekteprocessen bij multiple sclerose moeten afremmen.

 

Stichting MS Research steunt het centrum sinds 2002 in de vorm van programmasubsidies. Hier leest u meer over het onderzoek binnen de huidige programmasubsidie


Meer informatie over het centrum vindt u op: www.erasmusmc.nl/ms