Expertisecentrum cognitie bij MS

Belang

Dat mensen met MS vaak moeten leven met ernstige, progressieve lichamelijke klachten, is inmiddels veelal bekend. Minder bekend zijn de problemen met het denkvermogen (cognitie) waarmee met name jonge mensen worden geconfronteerd. Deze klachten leiden tot een sterk verminderde kwaliteit van leven en beperkingen in het bestaan van alledag. Meer dan de helft (43-70%) van de mensen met MS ervaart deze problemen. Momenteel zijn er geen behandelingsmogelijkheden voor de cognitieve symptomen van MS beschikbaar; daar gaat het Expertisecentrum cognitie van het VUmc MS Centrum Amsterdam verandering in brengen.

Methode

Het Expertisecentrum richt zich op specialistische zorg en fundamenteel onderzoek, en zal niet alleen de hersenprocessen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van cognitieve problemen onderzoeken, maar zich ook richten op mogelijke behandelingen. Het Expertisecentrum Cognitie is een translationeel centrum. Dat betekent dat vragen uit de praktijk onderwerp worden van onderzoek en resultaten uit het onderzoek meteen kunnen worden toegepast in de praktijk. Onlangs is er binnen het VUmc MS Centrum Amsterdam een speciaal spreekuur opgezet voor mensen met MS die veel cognitieve klachten hebben. Daarbij werken meerdere afdelingen multidisciplinair samen, zoals Neurologie, Radiologie, Revalidatiegeneeskunde, Klinische Psychologie alsmede Anatomie en Neurowetenschappen.

Verwacht resultaat

In februari 2017 is de eerste persoon met MS gezien op het SOMSCOG spreekuur: het second opinion MS en cognitie spreekuur. Ondertussen zijn meer dan 60 personen gezien op dit spreekuur. Iedereen gaat met een gepersonaliseerd advies naar huis om daar de juiste behandeling te krijgen of wordt doorverwezen naar een onze experimentele onderzoeken. Dit zijn onderzoeken waarbij de effectiviteit van nieuwe niet-farmacologische interventies (zoals bijvoorbeeld dans, aandachtstraining, mindfulness, online cognitieve gedragstherapie) wordt onderzocht op het cognitieve functioneren. Ook testen we het effect van bestaande MS-medicatie op cognitieve problemen. Naast deze toegepaste onderzoeken, is het fundamentele onderzoek naar de rol van neurotransmitters bij het ontstaan van cognitieve problemen en naar de oorzaak van MS een belangrijk aandachtsgebied van het Expertisecentrum.

Impact

Wij zijn wereldwijd het eerste centrum dat onderzoek en zorg zo dicht naast elkaar heeft georganiseerd. Door het realiseren van het Expertisecentrum kunnen we een sprong voorwaarts maken naar het vinden van een oplossing voor één van de problemen bij MS die een enorme impact op de kwaliteit van leven heeft. 

Over MoveS

MoveS is een fondsenwervend initiatief en zet zich in voor een MS-vrije wereld. Om dit te

bereiken is geld nodig om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken naar de oorzaak en behandeling van de zenuwziekte multiple sclerose. Hiervoor is MoveS jaarlijks (mede)organisator van meerdere evenementen, zoals Klimmen tegen MS, MS Hackathon en ArenA MoveS.

 

Prof.dr. J.J.G. Geurts en Dr. H.E. Hulst (VUmc, Amsterdam) 16-954a-dMS

€ 714.516,- voor 4 jaar, 2017-2021 (onderzoekslijnen a en b)

  

Dit project is mogelijk gemaakt door MoveS.


Over MoveS
MoveS is een fondsenwervend initiatief en zet zich in voor een MS-vrije wereld. Om dit te bereiken is geld nodig om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken naar de oorzaak en behandeling van de zenuwziekte multiple sclerose. Hiervoor is MoveS jaarlijks (mede)organisator van meerdere evenementen, zoals Klimmen tegen MS, MS Hackathon en ArenA MoveS.