Fellowships

 

Het fellowship is een persoonsgebonden subsidie voor vier jaar. Een MS-fellowship is aan te vragen door een ervaren postdoc of arts die al werkzaam is op het gebied van MS, of die significant meent te kunnen bijdragen aan dit gebied.

Anders dan bij reguliere projecten is hier vooral ook het curriculum vitae van de aanvrager belangrijk. Een Fellowship richt zich op het behoud van toptalent. 

Subsidiëring: Maximaal € 465.000*
Duur: 4 jaar
Beoordeling: Wetenschappelijke Raad en externe referenten
Indiener: Postdocs of artsen**
Wanneer indienen: 1x per jaar (september)
  Honorering is mede afhankelijk van het beschikbare budget

* Subsidiebedrag voor meerjarige projecten toegekend na 1 maart 2019.

** Alleen gepromoveerde onderzoekers kunnen een aanvraag indienen voor meerjarige projecten. 

Richtlijnen en formulieren

Subsidierichtlijnen Fellowship - versie 2019

Aanvraagformulier vooraanmelding Fellowships - versie 2019

 

Tabel vergoedingen voor personele kosten 2018 - versie najaar 2018

Aanvraag en toekenning

De subsidieaanvraag voor een Fellowship omvat twee onderdelen: een vooraanmelding en uitgewerkte aanvraag. Vooraanmeldingen kunnen doorlopend worden ingediend. Het is echter aan te raden rekening te houden met de subsidiedeadlines van begin februari en begin september omdat aanvragen worden beoordeeld tijdens vergaderingen van de Wetenschappelijke Raad. 

Bij een positief oordeel van de Wetenschappelijke Raad, ontvangt een kandidaat de uitnodiging om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen. Deze aanvraag wordt beoordeeld door zowel de Wetenschappelijke Raad als externe referenten. Een mondelinge toelichting van het onderzoeksvoorstel maakt onderdeel uit van de beoordeling van uitgewerkte aanvragen.