Hoe ontstaat een MS-laesie?

“Met een recent ontwikkelde techniek kunnen wij veranderingen in individuele cellen in hersenweefsel van mensen met MS vaststellen. Het ontstaan van nieuwe MS-laesies staat hierbij centraal. Deze kennis kan een aanknopingspunt zijn voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen.”

Belang

Er zijn geen geneesmiddelen beschikbaar die het ontstaan van nieuwe MS-laesies kunnen voorkomen of effectief zijn bij progressieve MS. Er is dus een dringende behoefte aan het vinden van aanknopingspunten voor nieuwe medicijnen. Het doel van ons onderzoek is de veranderingen die optreden in het centrale zenuwstelsel voorafgaand aan de vorming van MS-laesies in kaart te brengen. Veranderingen in genexpressie wijzen op veranderingen in het functioneren van de hersencellen. Omdat het centrale zenuwstelsel veel verschillende soorten cellen bevat, zullen deze veranderingen in individuele cellen bepaald worden.

Methode

We hebben recent een methode ontwikkeld om celkernen op te zuiveren uit bevroren weefsel van hersendonoren. Daarnaast is er een innovatieve techniek ontwikkeld waarmee het nu mogelijk is om de genexpressie in cellen te bepalen met behoud van informatie over waar in het weefsel deze cel zich bevond. Voor ons onderzoek gebruiken we MS-hersenweefsel van de Nederlandse Hersenbank en de Edinburgh Brain and Tissue Bank.

Resultaat

Alle benodigde technieken zijn door deze pilot subsidie nu operationeel in onze onderzoeksgroep. Het verzamelen van alle onderzoeksgegevens is (bijna) voltooid. De interpretatie van de resultaten is intussen al in volle gang en vergde de verdere ontwikkeling van nieuwe computerprogramma’s die we aan het testen zijn.

Impact

Door de verkregen gegevens met de nieuwste artificiële intelligentie en ‘machine learning’ methoden te analyseren, kunnen we op zoek naar aanknopingspunten voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen die MS tot stilstand kunnen brengen.

 

Prof.dr. B.J.L Eggen (UMCG, Groningen)  18-1002 MS

€ 60.000,- voor 1 jaar, toegekend in 2018