Geen klinisch relevant effect hoog-intensieve training bij patiënten met MS en ernstige vermoeidheidsklachten

Belang

Ruim 80% van de patiënten met multiple sclerose (MS), een chronische en progressieve neurologische aandoening, ervaart ernstige vermoeidheidsklachten. Het is goed voor te stellen dat deze mensen een inactieve levensstijl aanleren die mogelijk bijdraagt aan een vicieuze cirkel van inactiviteit, verminderde conditie en verslechtering van de vermoeidheid. Mogelijk dat deze inactiviteit ook een scala aan secundaire gezondheidsproblemen met zich meebrengt die de kwaliteit van leven en progressie van de MS negatief kunnen beïnvloeden.

Methode

Martin Heine onderzocht de fitheid van patiënten met MS en ernstige vermoeidheidsklachten en of een hoog-intensieve training voor het verbeteren van de conditie een positief effect heeft op de vermoeidheidsklachten en daarbij leidt tot verbeteringen in de maatschappelijke participatie. Negentig patiënten met MS en ernstige vermoeidheidsklachten werden toegewezen aan een 16-weken durende hoog-intensieve trainingsbehandeling of een controlebehandeling.

Resultaat

De vermoeidheid na afloop van de behandeling was met grofweg 11% afgenomen in de trainingsgroep ten opzichte van de controlebehandeling. Echter dit effect was te klein om als klinisch relevant te beschouwen. Er werd dan ook geen effect gevonden op maatschappelijke participatie, kwaliteit van leven, loopvaardigheid of andere secundaire uitkomsten. Daarnaast was het effect 10 weken na de behandeling reeds weer verdwenen. De conclusie is dan ook dat hoog-intensieve training voor een groot deel van deze patiënten haalbaar is en mogelijk positieve effecten biedt op de algemene gezondheid en fitheid, maar niet op de ervaren vermoeidheidsklachten.

Impact

Hoog-intensieve training is voor veel mensen met MS haalbaar en biedt mogelijk positieve effecten op de algemene gezondheid en fitheid. De training heeft echter geen meetbaar effect op de ervaren vermoeidheidsklachten en leidt niet tot meer maatschappelijke participatie.

 

Martin Heine (VU, Amsterdam) PR16-2

Promotiedatum: 30 juni 2016