Geoormerkt schenken

Wilt u dat uw donatie een speciale bestemming krijgt? Dat kan.


Wanneer u met uw donatie een specifiek onderzoeksproject of MS-centrum wilt steunen, kunt u dit aangeven. Dit kan onder mededelingen, zowel bij online doneren als bij het afgeven van een machtiging.

Voor de volgende bestemmingen gebruikt u onderstaande omschrijving bij uw donatie op IBAN-bankrekening NL36 INGB 0004 94 1716 (bij donaties vanuit het buitenland: NL36 INGB 0004 94 1716/INGBNL2A):

  • MS Centrum Amsterdam
  • ErasMS MS Centrum Rotterdam
  • MS Centrum Noord Nederland
  • Nederlandse Hersenbank voor MS

 

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen via 071 5 600 503.