H. Oosterhuis

Huub Oosterhuis (Amsterdam, 1-11-1933)

Nederlands dichter en essayist
  • Trad na het eindexamen gymnasium in Amsterdam toe tot de orde der jezuïeten.
  • Studeerde filosofie in Nijmegen, Nederlandse taal- en letterkunde in Groningen en theologie in Maastricht.
  • In 1965 studentenpastor in Amsterdam.
  • Stichtte in 1972 het sociaal-cultureel vormingscentrum De Populier en in 1973 de theatergroep Poëzie Hardop.
  • Publiceerde als dichter in Roeping en Wending en debuteerde met de bundel Uittocht (1961).
  • Is buitenkerkelijk priester en socialist. Cultuur, politiek en religie zijn voor hem een onlosmakelijke drie-eenheid. Werd door zijn revolutionaire denken en afkeer van het celibaat uit de Rooms-Katholieke kerk gezet. Toch preekt hij nog steeds voor de Amsterdamse studentenecclesia.
  • Huub Oosterhuis geldt als de meest productieve schrijver/vertaler van psalmen en gedichten.