Help mee!

Waarom de Stichting uw hulp hard nodig heeft: 

  1. MS is zeer ingrijpend voor de persoon zelf en zijn omgeving. De diagnose wordt vooral gesteld bij personen tussen de 20 en 45 jaar oud. Juist op deze leeftijd geven veel mensen hun leven vorm en maken ze plannen voor de toekomst. Laten we ze helpen!

  2. MS is nog verre van opgelost, maar recente onderzoeksresultaten geven hoop! Er is eindelijk meer inzicht in het proces van ontstekingen in de myeline en in de rol van het afweersysteem en de signaalstoffen die in dit proces meespelen.

  3. Stichting MS Research werkt zonder subsidie van de overheid of andere instanties en is dus afhankelijk van particuliere giften. Uw gift – hoe dan ook – of actie is echt een zeer belangrijke inkomstenbron voor de Stichting MS Research!

U steunt goed werk!

Al meer dan 40 jaar zet Stichting MS Research uit Voorschoten zich in voor onderzoek naar de oorzaak, behandeling en mogelijkheden voor genezing van multiple sclerose. Daarbij informeert MS Research de samenleving over wetenschappelijke aspecten van MS. Bovendien brengt MS Research sinds 2010 geld bijeen voor het optimaal inrichten van zorg aan mensen met multiple sclerose.

Doneren is heel eenvoudig

Zo eenvoudig doet u een donatie aan de Stichting MS Research:

  • Klik op de button 'Ik wil doneren' rechtsboven in de menubalk; hier kunt u eenmalig een bedrag doneren.

  • U kunt ons ook machtigen om een bedrag van uw rekening af te schrijven: maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks. Dat kunt u zelf aangeven en u kunt uw machtiging te allen tijde intrekken. (Via een schriftelijk verzoek per brief naar Postbus 200, 2250 AE Voorschoten, of per e-mail: administratie@msresearch.nl of telefonisch: 071-5 600 502).

  • Per overboeking op IBAN-bankrekening
    NL17 INGB 0000 00 6989, t.n.v. Stichting MS Research in Voorschoten.

Of steun ons structureel met een periodieke schenking, fiscaal zeer gunstig ook voor u!

Of steun de Stichting MS Research en maak meteen kans op mooie prijzen in de VriendenLoterij!

Vanuit het buitenland doneren?

Doneer vanuit het buitenland door onze IBAN- en BIC-codes te gebruiken:
- BIC-code (internationale code van onze bank): INGBNL2A, altijd deze code
- IBAN-code (internationale code van onze bankrekening, let op,
   we hebben er twee):

  • doet u een donatie, gebruik dan de IBAN-code: NL17INGB0000006989

  • steunt u een actie, gebruik dan de IBAN-code: NL36INGB0004941716

Erkend Goed Doel

Stichting MS Research is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl