Het axon in welzijn en ziekte: Regulatie van moleculaire motoren en presynaptische functie

Belang

Het brein is opgebouwd uit biljoenen hersencellen, die gezamenlijk een dynamisch en complex netwerk vormen. Elke hersencel ontvangt informatie van duizenden andere hersencellen via zijn vele uitlopers. Alleen een enkele uitloper, het axon, is verantwoordelijk voor het doorgeven van deze geïntegreerde informatie naar andere hersencellen. Om deze informatie goed te kunnen doorgeven, heeft het axon een aantal unieke structuren en eigenschappen. Een van deze unieke structuren, zijn de presynaptische specialisaties die belangrijk voor het doorgeven van informatie naar verbonden hersencellen via de uitscheiding van neurotransmitters. Een juiste werking van de presynapse is daarom essentieel voor goede communicatie tussen hersencellen, en dus het functioneren van ons brein.

Resultaat

Het proefschrift van Josta Kevenaar richt zich op de fundamentele werking van de presynapse en beschrijft de moleculaire mechanismes die belangrijk zijn voor de opbouw van de presynapsen en de uitscheiding van neurotransmitters. Aangezien het axon erg lang kan zijn, is ook actief transport van bouwstoffen binnen in hersencellen noodzakelijk voor een goede werking van het axon. Dit transport zorgt er voor dat de juiste materialen op de juiste plek in het axon terecht komen en wordt uitgevoerd door moleculaire motor-eiwitten. Het onderzoek van Josta geeft inzicht in de mechanismes van motor-eiwitten regulatie en het belang hiervan voor de ontwikkeling van hersencellen.

Impact

Kennis over de mechanismes die betrokken zijn bij het functioneren van presynapsen en regulatie van motor-eiwitten zijn onderdeel van de fundamentele processen die ten grondslag liggen aan een goede werking van het axon. Deze inzichten zullen verder bijdragen aan onze kennis over het functioneren van het axon in zowel welzijn als tijdens ziekte zoals MS.

 

 

Josta Kevenaar (UU, Utrecht) PR15-7

Promotiedatum 13 januari 2016