Het gebruik van primitieve stamcellen (iPS cellen) om herstel van myeline te bewerkstelligen

Belang

Een innovatieve technologie gebaseerd op zogenaamde induced pluripotent stem (IPS) cellen, biedt toekomstperspectief voor de behandeling van progressieve MS. Met deze technologie kunnen huidcellen veranderd worden in primitieve stamcellen, de IPS cellen. Uit deze stamcellen kan vervolgens elk celtype van ons lichaam worden gemaakt, ook myeline-vormende hersencellen (oligodendrocyten). Een transplantatie met deze cellen kan mogelijk het verlies van myeline bij progressieve MS herstellen. Dit is het eerste onderzoek waar is gekeken naar de functionaliteit van uit IPS-cellen verkregen oligodendrocyten in een model voor MS.

Methode

De eerste stap van het onderzoek bestaat uit het maken van IPS cellen uit huidcellen. Deze IPS cellen worden vervolgens in een kweekbakje omgevormd tot jonge oligodendrocyten (OPCs). Tot slot is onderzocht of deze ‘IPS-OPC cellen’ daadwerkelijk de aanmaak van myeline kunnen bevorderen in een model voor MS.

Resultaat

Ons onderzoek toont aan dat ‘IPS-OPC cellen’ migreren naar gebieden waar myeline is beschadigd en dat zij op deze plek inderdaad kunnen bijdragen aan de vorming van nieuwe myeline.

Impact

Wij laten voor de allereerste keer zien dat uit IPS-cellen verkregen oligodendrocyten het herstel van myeline-schade kunnen bevorderen in een model voor MS. Voordat een klinische toepassing mogelijk is, dienen eerst een aantal praktische en logistieke problemen opgelost te worden. Desondanks, bieden onze resultaten hoop. In de toekomst kan het verlies van zenuwweefsel bij MS mogelijk worden voorkomen door een behandeling met myeline-vormende hersencellen gemaakt uit een eigen huid van de patiënt zelf. 

 

 

Dr. J.C.V.M. Copray (UMCG, Groningen)- 09-694MS

€ 245.013,- voor 4 jaar, afgerond in 2016