Het opzetten van een humaan kweekmodel met grijze stof pathologie

Belang

Naast laesies in de witte stof komen er bij MS uitgebreide afwijkingen voor in de hersenschors (de grijze stof). Deze pathologische afwijkingen, zoals myelineverlies en sterfte van zenuwcellen worden niet terug gevonden in modellen voor MS waardoor het moeilijk is om meer te weten te komen over de oorzaken van grijze stof pathologie.

Methode

Wij hebben geprobeerd om een nieuw kweekmodel op te zetten wat gebruikt kan worden om meer inzicht te verkrijgen in de oorzaken van grijze stof schade. Dit model bestaat uit het in kweek brengen van dunne plakjes hersenweefsel van hersendonoren met een korte tijd tussen overlijden en obductie. Deze hersenplakjes kweken we voor enkele dagen in een vloeistof met groeistoffen. Vervolgens proberen we afbraak van myeline en ontsteking op te wekken zoals dat ook gebeurt in de hersen van MS-patiënten.

Resultaat

Helaas bleek dat het kweken van de dunne hersenplakjes al leidde tot verlies aan neuronen en konden we niet goed ontsteking induceren in de hersenplakjes. Verder bleek er een enorme variatie te zitten tussen de verschillende experimenten, waardoor het niet mogelijk was om concrete conclusies te trekken uit dit verkennende onderzoek.

Impact

Er is nog weinig bekend over hoe afwijkingen in de grijze stof bij mensen met MS ontstaan. Er is een grote behoefte aan een bruikbaar model voor grijze stof pathologie om dit ziekteproces te onderzoeken.  

 

Prof.dr. J. van Horssen (VUmc, Amsterdam) 14-857MS

€ 48.065,- voor 1 jaar, afgerond in 2016