Inflammasoom-gemedieerde activatie van microglia: Brein-specifieke kenmerken van aangeboren immuniteit

Belang

Multiple sclerose (MS) is een neurodegeneratieve ziekte waarvan de oorzaak nog onbekend is. In de hersenen van mensen met MS vormen zich laesies (een soort littekens), die symptomen zoals vermoeidheid en uitval van spieren kunnen veroorzaken. Hoewel de oorzaak van deze laesies nog onbekend is, is wel duidelijk dat het immuunsysteem betrokken is bij de ontwikkeling ervan.

Methode

Het onderzoek van Saskia Burm richt zich op een specifieke signaalstof van het immuunsysteem, IL-1β, die mogelijk een rol speelt bij de ontwikkeling van laesies in de hersenen van mensen met MS.

Resultaat

IL-1β lijkt met name te worden gemaakt in een vroeg stadium van een ontwikkelende laesie. Verder blijken er verschillen te zijn in de aanmaak van IL-1β door microglia en macrofagen. De twee soorten immuuncellen hebben een vergelijkbare functie en zijn aanwezig in MS-laesies. Deze bevinding gaf aanleiding tot verder onderzoek naar de productie van IL-1β in microglia en macrofagen. Dit onderzoek toont aan dat er belangrijke verschillen bestaan tussen hoe microglia en macrofagen om gaan met activerende signalen. Dit komt waarschijnlijk doordat deze cellen onder normale omstandigheden blootgesteld zijn aan een andere omgeving. De microglia zijn namelijk altijd aanwezig in de hersenen, terwijl de macrofagen uit het bloed komen en alleen tijdens ziekte in de hersenen aanwezig zijn. Dit leidt tot weefselspecifieke aanpassingen van de immuunreactie in deze cellen.

Belang

Naast dat we nu beter begrijpen hoe specifieke immuuncellen een rol spelen in de ontwikkeling van MS-laesies, kan de opgedane kennis worden benut om bepaalde celtypen selectief te blokkeren om zo het ziektebeloop van MS te beïnvloeden.

 

Saskia Burm (UU, Utrecht) PR16-5

Promotiedatum: 8 juni 2016