Kijken door een macroscoop: 7 Tesla MRI in multiple sclerose

Belang

Multiple sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel en de meest voorkomende oorzaak van chronische neurologische klachten in jongvolwassenen. MRI is het belangrijkste hulpmiddel om de diagnose te stellen en het ziektebeloop te volgen. Echter, met de huidige MRI-scanners kunnen we bepaalde belangrijke veranderingen die de ziekte MS karakteriseren, nauwelijks zien, door gebrek aan resolutie.

Methode

In het onderzoek van Iris Kilsdonk is de toegevoegde waarde van een nieuwe MRI-scanner, die scant op een hogere magnetische veldsterkte: 7 Tesla (T) MRI, bestudeerd. Met deze techniek hebben we de hersenen van levende en overleden mensen met MS gescand. Ter vergelijking is van de overleden mensen ook hersenweefsel onder de microscoop bestudeerd.

Resultaat

Het belangrijkste resultaat is dat 7T-MRI meer afwijkingen kan zien in de grijze stof van de hersenen. Omdat deze afwijkingen veel voorkomen bij MS en al aanwezig zijn in de vroegste stadia, zou dit in de toekomst mogelijk de diagnose MS kunnen verbeteren en versnellen. Ook komen deze grijze-stof-afwijkingen beter overeen met symptomen van de MS-patiënt, waardoor het beloop van de ziekte en de behandeling in de toekomst mogelijk beter te vervolgen zijn. Verder ontdekten we met 7T-MRI karakteristieke afwijkingen in laesies in de witte stof (waar de zenuwvezels zich bevinden), die het mogelijk maken MS beter te onderscheiden van andere wijkingen in de hersenen, wat met huidige scanners moeilijk is, en waardoor we de diagnose MS met meer zekerheid kunnen vaststellen. De nieuwe 7T-MRI-scanner mag vooralsnog alleen voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt; meer onderzoek (o.a naar kosteneffectiviteit) moet uitwijzen of gebruik in de kliniek een toegevoegde waarde heeft.

Impact

Met een nieuwe MRI-scanner, 7 Tesla (T) MRI, zijn meer afwijkingen in de grijze stof van de hersenen zichtbaar. Omdat deze afwijkingen veel voorkomen bij MS en al aanwezig zijn in de vroegste stadia, zou dit in de toekomst mogelijk de diagnose en prognose van MS kunnen verbeteren.

 

Iris Kilsdonk ontving de prijs voor het beste proefschrift tijdens de MS-onderzoeksdagen in november 2016.

 

 

Iris Kilsdonk (VUmc, Amsterdam) PR15-8

Promotiedatum 7 februari 2016