Klinisch onderzoek

MSR is op diverse wijzen nauw betrokken bij de samenwerking tussen MS Centrum Amsterdam en Nieuw Unicum.

Binnen deze samenwerking is in 2016 een promovendus aangesteld, Maaike Ouwerkerk. Zij gaat de meerwaarde van de producten en diensten, zoals bijvoorbeeld de Multi Disciplinaire Screening en het Verblijf Bepaalde Tijd onderzoeken. De kennis over bewezen effectieve zorg kan uiteindelijk gedeeld worden en tevens komt deze evidence based zorg voor vergoeding in aanmerking. 

Binnen onderzoek werken NU en MSCA ook op het gebied van cognitie en slikken en slikstoornissen samen.