Kwaliteit van Leven bij MS

Jaarlijks vragen MS organisaties in meer dan 50 landen op Wereld MS Dag aandacht voor alles wat leven met MS met zich meebrengt. In 2017 stond deze dag in het teken van kwaliteit van leven met MS. Een belangrijk thema voor mensen met MS, maar desondanks een onderwerp dat vaak moeilijk uit te leggen is. Om deze reden is er een infographic gemaakt om inzichtelijk te maken welke factoren van invloed zijn op kwaliteit van leven.

Wat beïnvloedt kwaliteit van leven?

De kwaliteit van een ieders leven wordt bepaald door vele factoren, waar we zelf niet altijd invloed op hebben. Welke factoren dat zijn verschilt per persoon, afhankelijk van het moment en waar we ons bevinden. Multiple sclerose (MS) houdt hier helaas geen rekening mee… hieronder staat in een overzichtelijke infographic aangegeven welke factoren de kwaliteit van leven kunnen beinvloeden. 

Wat verbetert de kwaliteit van je leven?

Na inventarisatie van ervaringen van mensen met MS en hun naasten zijn zeven principes geformuleerd. De MSIF onderschrijft deze principes. De opsomming hiervan is in willekeurige volgorde. 

Patiënten, MS-organisaties, zorgprofessionals, onderzoekers en bestuurders, iedereen kan op z’n eigen manier de principes toepassen of inzetten. Een concreet voorbeeld hiervan is dat onderzoekers de principes kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe meetinstrumenten voor kwaliteit van leven. Deze meetinstrumenten zijn belangrijk om de impact van een behandeling of therapie goed te kunnen beoordelen. Op deze manier vormen de zeven principes samen een actieplan voor een betere positie van mensen met MS in de hele wereld. Meer weten? Bezoek www.MSIF.org/research (Engels)