Kwaliteitsbewaking

Jaarlijkse beoordeling van voortgang en kwaliteit

Stichting MS Research vindt het belangrijk dat het geld van onze donateurs wordt besteed aan kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Zij houdt daarom ook nadat een projectaanvraag is gehonoreerd, een vinger aan de pols. Onderzoekers worden gevraagd jaarlijks een verslag te doen van de voortgang en behaalde resultaten. Daarnaast is het verplicht om een financiële verantwoording over ontvangen subsidies af te leggen.      

De Wetenschappelijke Raad beoordeelt de tussentijdse- en eindrapportages van projecten en persoonsgebonden subsidies. De voortgang en resultaten van programmasubsidies worden gecontroleerd door de Auditcommissie. Meerjarige subsidies hebben meestal een looptijd van vier jaar. Aan het einde van het eerste en derde jaar vindt een lichte beoordeling plaats in de vorm van een mondelinge rapportage aan het bureau van de Stichting. Uitkering van het volgende deel van de subsidie zal alleen plaatsvinden nadat de jaarlijkse rapportage is goedgekeurd. 

 

Schematische weergave jaarlijkse toekenningen: