Leidt schade aan hersenweefsel tot meer schade?

Belang

Bij MS treedt krimp van grijze stof in de hersenen op. Hoe deze krimp van gebieden van grijze stof samenhangt met MS-ontstekingen en andere schade in de witte hersenstof, is onvoldoende bekend. Deze kennis is nodig om te bepalen of medicatie die zich momenteel richt op (ontstekings)schade het oorspronkelijke probleem bij MS aanpakt, of alleen bijkomende symptomen bestrijdt.  

Methode

Voor het project worden personen die recent - minder dan 5 jaar geleden - zijn gediagnosticeerd met relapsing remitting MS en gezonde vrijwilligers onderzocht. Deelnemers worden drie keer in twee jaar tijd uitgenodigd voor een uitgebreid MRI onderzoek, een neuropsychologisch en een lichamelijk onderzoek. Met behulp van MRI, meten we de schade in de zenuwbanen in de witte stof die verbonden zijn met verschillende gebieden in de grijze stof. Vervolgens onderzoeken we hoe de krimp van die hersengebieden samenhangt met de schade in de witte stof die daarmee in verbinding staat. 

Resultaat

Inmiddels zijn alle metingen voor het eerste tijdspunt uitgevoerd, bij 40 MS-patiënten en 15 gezonde proefpersonen. De metingen voor het tweede tijdspunt zijn gestart. We voeren ook metingen met functionele MRI uit, om hersenactiviteit in beeld te brengen. We willen de samenhang tussen de structurele schade en patronen van hersenactiviteit zo goed mogelijk analyseren. Om dit te doen werken we samen met Prof. Mark Jenkinson van de University of Oxford. Drs. Merlin Weeda, de promovenda die dit project uitvoert, heeft een Monique Blom-de Wagt grant ontvangen waarmee zij op werkbezoek kan gaan in Oxford. Daarnaast werken we samen met Prof. Carsten Lukas van de Ruhr Universität Bochum, die bij een andere groep patiënten enigszins vergelijkbare metingen heeft verricht als wij. Hoewel daarbij minder geavanceerde metingen zijn gedaan, hebben we hiermee wel onze analysemethoden kunnen optimaliseren. We verwachten met dit onderzoek de samenhang te vinden tussen de snelheid van de hersenkrimp over tijd en de hoeveelheid (ontstekings)schade in het hersenweefsel. Tevens verwachten we hierbij te vinden wat voor effect deze soorten van schade hebben op het lichamelijk en cognitief functioneren van de patiënt.

Impact

We hopen met dit onderzoek inzicht te krijgen in hoe de ontwikkeling van krimp van grijze stof samenhangt met de schade in de witte stof bij MS. 

 

Dr. Ir. H. Vrenken en Dr. P.J.W. Pouwels (VUmc, Amsterdam) 14-876MS

€ 242.550,- voor 4 jaar, 2016-2020