Ervaring

Vanuit jarenlange ervaring met mensen met MS neemt Nieuw Unicum in Nederland een unieke positie in als het gaat om de zorg, begeleiding, ondersteuning en behandeling van mensen met (progressieve) MS. Er is veel expertise opgebouwd in behandeling van de beperkingen die voortkomen uit MS, zoals spasmes, pijn, vermoeidheid, incontinentie- en cognitieproblemen.

Bij het MS-Expertisecentrum werken de verschillende in MS gespecialiseerde behandelaars nauw met elkaar samen onder één dak. Het behandelteam bestaat uit artsen, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen, MS-verpleegkundigen en een diëtist. Nieuw Unicum kan mensen al in een vroeg stadium van de ziekte ondersteunen. De expertise is niet alleen beschikbaar voor mensen die bij Nieuw Unicum verblijven. Ook mensen die thuis wonen kunnen bij Nieuw Unicum terecht.

Een overzicht van de diensten van Nieuw Unicum:

  • MS zorg op afstand: Dit is een online coachingsprogramma voor mensen met MS waarbij een MS-verpleegkundige advies en informatie geeft over de beperkingen die MS met zich meebrengt.
  • Multidisciplinaire Screening: Tijdens deze screening wordt de persoon met MS door een aantal in MS gespecialiseerde professionals van het behandelteam onderzocht. Gezamenlijk brengen zij een geïntegreerd (behandel)advies uit. Hierin staat beschreven wat voor de patiënt op dit moment de juiste zorg, behandeling en begeleiding is voor de persoon met MS met zijn/haar specifieke klachten. De screening vindt indien mogelijk plaats op één en dezelfde dag of op twee dagen. Screening is ook mogelijk tijdens een tijdelijk verblijf in Nieuw Unicum.
  • Neuropsychologisch onderzoek: Met dit onderzoek kan het cognitief functioneren in beeld worden gebracht. Met cognitie wordt het denkvermogen bedoeld. Het gaat om vaardigheden als geheugen en concentratie. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een gesprek met de (neuro)psycholoog en door het afnemen van verschillende testen.
  • Poliklinische behandeling: Poliklinisch is een behandeling bij de volgende professionals mogelijk: fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist. Ook kan een arts geconsulteerd worden en is begeleiding door een verpleegkundig consultent MS mogelijk.
  • Tijdelijk verblijf: Voor een nader onderzoek of behandeling kan iemand tijdelijk bij Nieuw Unicum worden opgenomen. Het verblijf is tevens een kennismaking met Nieuw Unicum. Het is mogelijk om meerdere keren per jaar gebruik te maken van een tijdelijk verblijf in Nieuw Unicum.
  • Langdurend Verblijf: Er zijn verschillende mogelijkheden voor een permanent verblijf bij Nieuw Unicum met 24-uurs zorg en ondersteuning in een eigen appartement. Naast de hoofdlocatie in Zandvoort, zijn er ook nevenlocaties in Zandvoort-Noord, Zandvoort-Centrum en Haarlem. Er is tevens een uitgebreid programma voor een zinvolle invulling van de dag.