Uw vragen over MS beantwoord

Het eerste aanspreekpunt voor vragen is uiteraard de eigen behandelaar. Dit kan zijn een huisarts, neuroloog of MS-verpleegkundige van het ziekenhuis waar iemand onder behandeling is. Maar vragen over de ziekte MS zijn uiteenlopend en divers. Soms heeft iemand behoefte om even te praten met een ervaringsdeskundige of heeft een vraag die met een MS-verpleegkundige besproken zou kunnen worden. Bijvoorbeeld over hulpmiddelen, het omgaan met beperkingen of het maken van keuzes ten aanzien van behandelmogelijkheden.

Voor deze uiteenlopende vragen kan iedereen terecht bij het MS-loket via het telefoonnummer 0800-1066. Het MS-loket is de plek waar mensen met MS en hun naasten terecht kunnen met vragen over deze ziekte.

Organisaties die betrokken zijn bij de ziekte MS hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor de ontwikkeling van deze telefonische hulpdienst. MS brengt veel onzekerheid met zich mee. Het MS-loket biedt de mogelijkheid om snel persoonlijk contact te hebben met een deskundige bij een vraag over MS. En dat is juist bij een ingrijpende ziekte als MS erg prettig.

Aan het MS-loket zelf worden geen vragen beantwoord, maar het biedt een persoonlijke routeplanner naar de juiste plek voor antwoord. Afhankelijk van de hulpvraag wordt de beller  zo mogelijk direct in contact gebracht met de juiste  ervaringsdeskundige of een professional.

Het MS-loket is bereikbaar via nummer 0800-1066 en is geopend op werkdagen tussen 10.30 uur en 12.30 uur. Meer informatie over het MS-loket is te vinden op de website www.msloket.nl.

Lotgenoten contact

Er zijn verschillende organisaties die zich inzetten voor mensen met MS. Mensen die leven met MS en op zoek zijn naar contact met lotgenoten kunnen bijvoorbeeld terecht bij de MS Vereniging Nederland en het Nationaal MS Fonds. De websites MS(kids)web zijn onderdeel van de MS Vereniging.

Over MS
Verhalen rondom MS
Dag voor Mensen met MS