Machtigen

U kunt ons machtigen om een bedrag van uw rekening af te schrijven: eenmalig, maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks. U kunt een SEPA-machtigingskaart aanvragen via:

  • een schriftelijk verzoek per brief naar Postbus 200, 2250 AE Voorschoten
  • per e-mail: administratie@msresearch.nl
  • telefonisch: 071 5 600 502
Incassoschema 2018
maand datum
januari 26
februari 27
maart 27
april 26
mei 25
juni 27
juli 27
augustus 27
september 27
oktober 26
november 27
december 24

U kunt uw machtiging te allen tijde intrekken.


Omstreeks de 27e van elke maand worden de incasso's geïncasseerd. Mocht de 27e op een zon- of feestdag vallen dan vindt de incassering een dag eerder of later plaats. In de maand december worden de incasso's op de 23e geïncasseerd.

 

NL xx BANK xxxx xx xxxx

Uw gegevens

Zoals vermeld in onze privacy verklaring op de website gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens.