Maken ontstekingscellen van mensen met MS meer weefseltransglutaminase?

Belang

Tijdens het ontstekingsproces dat bijdraagt aan de ziekte MS, komen bloedcellen de hersenen binnen. Dit leidt tot het ontstaan van schade aan het hersenweefsel. Het is een complex proces van eiwitten die met elkaar praten waardoor de bloedcellen de hersenen binnen komen. Uit eerder eigen onderzoek is gebleken dat in de hersenen van MS-patiënten een bepaald type bloedcel, de monocyt, het enzym weefseltransglutaminase maakt. Onderzoek in een model voor MS toont aan dat dit enzym van belang is voor het binnentreden van monocyten in de hersenen. Nu willen we weten of weefseltransglutaminase ook aanwezig is in monocyten die zich bevinden in de bloedbaan van mensen met MS en of die cellen ook kenmerken hebben van het ontstekingsproces.

Methode

Uit bloed van mensen met MS en gezonde controles zijn monocyten gehaald. In die cellen is gemeten of weefseltransglutaminase wordt aangemaakt. Daarnaast is gekeken of cellen ook andere ontstekingsremmende en/of –bevorderende factoren hebben. 

Resultaat

We hebben gevonden dat monocyten van mensen met MS meer weefseltransglutaminase bevatten dan cellen van gezonde controles. Daarnaast vonden we dat cellen met veel van dit enzym ook veel ontstekingsremmende factoren bevatten. Ons onderzoek laat dus zien dat bloedcellen van MS-patiënten meer weefseltransglutaminase bevatten en dat deze cellen het onstekingsproces lijken te remmen.

Impact

Dat ons onderzoek in mensen met MS aansluit bij eerdere waarnemingen in modellen is heel waardevol. We hopen weefseltransglutaminase als marker voor het ziekteproces te kunnen duiden. Het onderzoek daartoe is in volle gang. 

 

Dr. A. van Dam (VUmc, Amsterdam) 14-865MS

€ 49.877,- voor 1 jaar, afgerond in 2016